main1

Zambie

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Zambie nebo-li Zambijská republika, oficiálním názvem „Republic of Zambia“, s rozlohou 752.614 km2, leží na jihovýchodě afrického kontinentu. Tato země je vnitrozemským státem. Na severu Zambie hraničí s Demokratickou republikou Kongo (bývalý Zaire), na severovýchodě s Tanzánií, na východě s Malawi a Mosambikem, na jihu se Zimbabwe a Botswanou, na západě s Angolou. Země je státním zřízením republikou. Hlavním městem je město Lusaka. Úředním jazykem je angličtina, obyvatelstvo hovoří domorodými jazyky bemba, nyanja, tonga a domorodými jazyky míchanými s angličtinou jako např. copperbeltu. Zambie se člení na 9 provincií: Centrální provincie, provincie Copperbelt, Východní provincie, provincie Luapula, provincie Lusaka, Severní provincie, Severozápadní provincie, Jižní provincie, Západní provincie. Zambie je chudá rozvojová země. V zemi jsou naleziště nerostných surovnin mědi, zinku, olova a kobaltu.

Území dnešní Zambie obývaly již v dávné historii domorodé kmeny, o kterých však není dochováno příliš poznatků. Původními obyvateli území dnešní Zambie byli Khoisanové a Křováci. Tyto kmeny byly ale postupně vytlačeny až na jih území přichájevšími bantuskými kmeny. Bantuskové založili postupně na území několik říší, z nichž nejznámější byly v 18. století říše Lundů a říše Barotsů. Zemi objevil jako první Evropan britský cestovatel D.Livingston roku 1851. Od 19. století byla země pod nadvládou Britů. V roce 1964 vyhlásila Zambie nezávislost. První prezident vytvořil v zemi autoritativní režim, znárodnil soukromou půdu a podniky. v roce 1990 proběhly v zemi demonstrace a bouře. Nový prezident legalizoval opoziční strany, nastolil svobodné volby. Problémy v zásobování protravinami pokračovaly i přes hospodářský růst a docházelo k hladomorům.

Obyvatelstvo je složeno z domorodých etnických negroidních skupin, které tvoří 99% populace. O zbylé procento se dělí potomci Britů a jiných národů. Nejrozšířenějším náboženstvím je křesťanství. Dalšími náboženstvími jsou islám, hinduismus a animismus. 21% populace je negramotné.

Velkou hrozbou pro Zambii je epidemie AIDS, kterým je nakaženo cca 20% obyvatelstva v zemi.

Téměř celý povrch země zabírá lehce zvlněná náhorní plošina s nadmořskou výškou 900-1500 m. Nejvyšší místo země leží v pohoří Manfinga Hills s výškou 2.301 m. Území pokrývají rozsáhlé bažiny v okolí jezer Mweru a Bangweulu, které se rozprostírají na severu země a v okolí řeky Zambezi na západě země. Zbytek území tvoří savany a řídké lesy. Na území Zambie zasahuje i část jezera Tanganika. Na řece Zambezi se nachází Viktoriiny vodopády a další vodopády, z nichž nejznámnější je vodopád Ngonye a také přehradní nádrž Kariba. Podnebí v Zimbabwe je tropické, střídají se zde tři období: od listopadu do března období dešťů s velkou vlhkostí, od května do srpna chladné suché období a v září a říjnu horké a suché období.

Viktoriiny vodopády

Viktoriiny vodopády nazývané v místním jazyce Mosi-oa-Tunya (v překladu „dým, který hřmí“), jsou jedny z největších vodopádů světa. Naleznete je na řece Zambezi na hranicích států Zimbabwe a Zambezi. Šíře vodopádů je 1800 m, výše je 120 m. Voda ve vodopádech padá z útesu do čedičového kaňonu. Průtoky vody v průběhu roku kolísají, průměr činí 1400 m3/s. Vodopády objevil jako první Evropan britský cestovatel D.Livingston roku 1855 a pojmenoval je po britské královně Viktorii. Vodopády patří od roku 1989 do seznamu světového dědictví UNESCO.

Vodopád Ngonye

Vodopád Ngonye se nalézá na řece Zambezi, cca 100 km od ústí řeky Luanginga, kde se nachází série peřejí a vodopádů, z nichž nejvýznamnější je vodopád Ngonye.

Přehradní nádrž Kariba

Přehradní nádrž Kariba se nachází na řece Zambezi, na hranici států Zambie a Zimbabwe. Byla vybudována v letech 1955-9 s délkou 220 km a maximální šíří 40 km. Maximální hloubka nádrže je 78 m. Hráz nádrže je dlouhá 579 m a výška 128 m.

Jezero Tanganika

Jezero, s rozlohou 34.000 km 2, se nachází z 41% na území Tanzanie, z 45% na území Konga, a zbylá procenta patří Zambii a Burundi. Tanganika je druhým největším jezerem v Africe je nejhlubším jezerem v Africe. Po jezeru Bajkal v Rusku je druhým nejhlubším jezerem na světě. Maximální hloubka jezera je 1.470 m . Je dlouhé 650 km a široké 80 km. Jeho hlavními přítoky jsou Kalambo, Ruzizi a Malagarasi. Přibližně 75% jeho fauny zaujímají endemické druhy převážně ryb, krevet, lasturnatek, raků, klanonožců apod. Vyskytují se zde také hroši, krokodýli a různé druhy vodního ptactva.