main1

Vietnam

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Vietnam, oficiálním názvem „Socialistická republika Vietnam“, s rozlohou 329.560 km2, se rozkládá na na východě poloostrova zadní Indie, v jihovýchodní Asii, v Jihočínském moři. Jeho sousedy jsou Kambodža, Čína a Laos. Státním zřízením je Vietnam komunistický stát, kde však komunistická vláda dovoluje soukromé podnikání. Hlavním městem země je Ha Noi (Hanoj). Vietnam se člení na 58 provincií a 5 měst pod ústřední správou, jež jsou na úrovni provincie. Úředním jazykem je vietnamština, druhým nejrozšířeněším jazykem je angličtina. Mezi obyvateli je také rozšířená čínština, francouzština, khmerština, malajština a různé kmenové jazyky. Nejrozšířenějším náboženstvím je buddhismus, setkáte se zde ale také s křesťanstvím, islámem a náboženstvím Hoa Hao a Cao Dai.

Prvním obyvatelstvem byly kultury Hoa Binh, Bac Son a Phung Nguyen, kteří území osídlili cca před 2000 let př.n.l. Kolem roku 1200 př.n.l. dochází k vytvoření kultury Dong Son, která je známá svými bronzovými odlitky převážně zbraní a vytvářením pohřebních schránek ve tvaru lodí. K dalšímu osídlení území došlo kulturami Hong Bang, Au Lac a Nanyue. Roku 111 př.n.l. území dnešního Vietnamu bylo přiřazeno k čínské říši pod nadvládu dynastie Chan. Od té chvíle trvalo tisícileté období čínské nadvlády. V 19. století ovládla území Vietnamu Francie vojenskou silou a učinila z něj svoji kolonii Francouzská Indočína, která byla rozdělena do tří oblastí: Tonkun, Anna, a Kočinčína. Během 2.světové války obsadilo území Japonsko. Poté došlo k osmileté Indočínské válce Vietnamu s Francií, která skončila roku 1954 rozdělením Vietnamu na základě Ženevských dohod na Severní Vietnam a Jižní Vietnam. Severní Vietnam, oficiálním názvem Vietnamská demokratická republika byl komunistický stát v severní polovině území zahrnující Tonkin a severní polivinu Annamu. Jižní Vietnam, oficiálním názvem Vietnamská republika byla státem nacházejícím se jižně od 17. rovnoběžky. Na základě tzv. Pařížských dohod, podepsaných v roce 1973 byla ukončena válka ve Vietnamu. Tyto dohody podespaly USA, Vitnamská demokratická republika (Severní Vietnam), Národní fronta osvobození Jižního Vietnamu, Sovětský svaz, Francie, Čína a Spojené království. Avšak Pařížské dohody nepřinesly Vietnamské republice (Jižní Vietnam) mír, ozbrojený konflikt pokračoval do roku 1975, kdy severovietnamské jednotky definitivně zvítězily nad jihovietnamským státem a v roce 1976 byly obě části Vietnamu spojeny do společného státu.

Povrch území je členitý, jižní část pobřeží je lemována mnohokilometrů dlouhými plážemi a řadou malých ostrůvků, které omývá průzračné tyrkysové moře, v severní části ve vnitrozemí se rozkládají pohoří a hory, pokryté bujnou vegetací tropických lesů, nížiny zabírají nekonečná rýžová pole. Nejdelší řekou v zemi je Červená řeka, která protéká územím v délce 450 km.

Podnebí je v této zemi ovlivňováno dvěma monzuny. Od října do března vane severovýchodní monzum, který vyvolává chladné počasí s přeháňkami v západní oblasti Nha Trangu a suché léto v jižní části zeně. Od května do října vane jihozápadní monzun, který přináší do celého území kromě horských oblastí teplé počasí s velkým množstvím srážek. Ve střední a severní části země se od července do listopadu vyskytují tajfuny.

Ha Noi (Hanoj)

Hlavní město země, v němž se snoubí historická část spolu s novou dynamicky se rozvíjející částí. Stará čtvrť slouží již více jak osm století jako obchodní centrum. Ukázkou tradiční architektury je Chrám písemnictví. V městě naleznete i Ho Či Minovo mauzoleum.

Ho Či Minovo Město

Toto město stále vydává svědectví útlaku, totalitní nadvlády a občanských nepokojů. Ve Válečném muzeu uvidíte Vietnamskou válku očima Vietnamců.

Ha Long

Zátoka v Tonkinském zálivu, v níž se nalézá tisíce malých ostrůvků. Toto úchvatné krasové území je zapsáno na seznam přírodního dědictví UNESCO. Součástí zátoky jsou jeskyně a Národní park Cat Ba.

Sapa

Sapa je nejnavštěvovanější lokalitou Vietnamu. Městečko, které bylo vybudováno na začátku 20. století, se nachází v krásné krajině s kaskádovitě uspořádanými rýžovými políčky. V městě žije množství národních menšin.

Nha Trang

Město ležící na pobřeží v západní části území, které lemuje více jak šestikolimetrová pláž. Podél pobřeží se rozprostírá cca stovka drobných ostrůvků. Pro turisty jsou zde vhodné podmínky pro šnorchlování, rybaření, potábění i výlety.

Delta řeky Mekong

Jedna z nejhustěji obydlených oblastí Vás okouzlí plovoucími trhy, pagodami, rybími farmami, rýřovými poli, plantářemi cuktrové třtiny a hájemi kokosových palem.

Demilitarizované pásmo (DMP)

V letech 1954-1975 sloužila řeka Ben Hai jako demarkační čára mezi Severním Vietnamem (Vietnamskou demokratickou republikou) a Jižním Vietnamem (Vietnamskou republikou). Podél obou břehů se táhlo pětikilometrové demilitarizované pásmo. V blízkosti naleznete staré americké základny a další válečná rezidua.