main1

Venezuela

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Venezuela, s přesným názvem „Republica Bolivariana de Venezuela“ v překladu „Bolívarovská republika Venezuela“, s rozlohou 916.445 km2, je stát na severním pobřeží Jižní Ameriky. K Venezuele patří ostrov Isla de Margarita, nacházejícíc se cca 40 km od pobřeží. Její severní a severovýchodní pobřeží je omývano vodami Karibského moře. Jejími sousedy jsou na západě Kolumbie, na jihu Brazílie a na východě Guyana. Hlavním městem je Caracas. Úředním jazykem je španělština. Obyvatelé indiánského původu hovoří cca 25 původními indiánskými jazyky. Název „Venezuela“ tomuto území dal roku 1499 Amerigo Vespuci a znamená v překladu „malé Benátky“.

Původním obyvatelstvem na území dnešní Venezuely byli tři indiánské kmeny: Karibové, Arawakové a Chibchaové. Na konci 15.toletí objevil toto území Kryštof Kolumbus a od roku 1522 bylo území kolonizováno, španělští kolonizátoři začali násilím šířit španělštinu, křesťanství, španělskou kulturu a otroctví. Kolonizátoři s sebou přivezli také evropské nemoci, do té doby indiánským kmenům neznámé, které vyhubili velkou část indiánské populace. Jako otroci byli dováženi černoši z východního pobřeží Afriky. Od roku 1776 získala Venezuela v rámci španělské državy výraznou vnitřní autonomii a samosprávu. Roku 1811 Venezuela vyhlásila nezávislost a roku 1830 byla prohlášena samostatnou republikou. Venezuela je jedním z nejbohatších států jihoamerického kontinentu díky svým nalezištím nerostných surovin a to ropy, zemního plynu, železné rudy, uhlí, fosfátů a jiných a také díky významným nalezištím drahých kovů (zlata) a drahokamů (diamantů).

Obyvatelstvo se v dnešní době skládá z 67% z mestiků, tzn. potomků Evropanů a Indiánů, z 21% z potomků Evropanů, převážně Španělů, z 10% potomků afrických otroků a ze 2% potomků původních indiánských etnik. V dnešní době na území Venezuely, převážně ve stolových horách Guayanské vysočiny, žije cca 200.000 Indiánů, kteří se stále živí lovem a sběrem. Na severozápadě území žijí příslušníci podivné pohanské sekty známé jako Kult Marie Lionza, který v sobě spojuje prvky původní hispánské víry, afrického voodoo a křesťanství.

V zemi je vyšší kriminalita, obvzláště v městě Caracas. Velmi nebezpečná je návštěva okrajových čtvrtí tzv. ranchitos. Nedoporučuje se pohybovat pěšky mimo hlavní zóny, obvzláště po setmění. Nedoporučuje se nošení šperků z drahých kovů, hodinek, fotoaparátů či videokamer v ruce či na šňůře okolo krku, nechávat věci po opusštění auta na sedačkách či ponechávat své věci osamocené na pláži. Cestujte raději ve skupině, přičemž je vhodné, aby alespoň jedna osoba ze skupiny hovořila španělsky.

Podnebí v této zemi je tropické, které je odlišné v různých oblastech země. Na karibském pobřeží je horké slunečné a sušší počasí s průměrnými teplotami 27-32 st.C., vyskytuje se zde méně srážek. Na Guayanské vysočině je vyšší počet srážek, panuje zde vlhké tropické podnebí. V amazonské oblasti neexistuje období sucha, převládá zde vlhké a horké počasí. V horském masivu And je vysokohorské počasí s výrazným rozdílem teplot.

Povrch Venezuely je různorodý, na západě se rozkládá horský masiv Andy, jih území lemují tropické amazonské pralesy, na jihovýchodě se v Guayanské vysočině nalézají stolové hory (tepuis) s plochými vrcholky pokryté rozmanitou florou a bažinatými horskými loukami. Součástí země je také rozsáhlá planina Lianos, kterou protéká řeka Rio Orinoco, třetí největší řeka jihoamerického kontinentu. Na severovýchodě země, obklopeno vlhkými úrodnými nížinami, leží největší lagunové jezero jihoamerického kontinentu Maracaibo. Nejvyšší horou země je Pico Bolívar (5.007 m). Řeka Rio Carrao přechází do sedmi vodopádů, z nichž nejznámější je Salto Angel (v překladu „Andělský vodopád“). Severovýchodní pobřeží země, tzv. Karibské pobřeží, je omývané průzračnými modrozelenými vodami Karibského moře. Toto pobřeží lemují krásné bílé pláže, jehož exotický vzhled dotváří stovky kokosových palem.

Isla de Margarita

Ostrov Margarita, s rozlohou 930 km2, se nachází v jižním Karibském moři. Ostrov je lemován 244 km dlouhým pobřežím, lemovaným krásnými plážemi s bílým pískem. Klima na ostrově je tropické, horké, suché a větrné s celoročními teplotami 25 – 30 st.C. Naleznete zde dva národní parky a tři přírodní rezervace, s tropickou florou a faunou s mnoha druhy ptactva,mezi něž patří i endemický druh papouška Cotorra Margaritena.

Salto Angel

Salto Angel, v překladu „Andělský vodopád“ je nejvyšší vodopád na světě, který je 16x vyšší než Niagarské vodopády, jeho výška je 979 m a voda v něm absolvuje nepřerušený volný pád dlouhý 807 m. Vodopád padá z hory Auyantepui (v překladu „Ďáblova hora“) na řece Rio Carrao, která se vlévá do řeky Caroní, jenž je jedním z velkých přítoků Rio Orinoco. Nachází se v národním parku Canaima. Vodopád dostal název podle amerického pilota, hledače zlata a diamantů, J.Angela, který ho objevil v roce 1935.

Rio Orinoco

Rio Orinoco, třetí největší řeka jihoamerického kontinentu, s délkou 2.310 km, pramenící na jihu území v blízkosti hranic s Brazílií v jihozápadní části Guyanské vysočiny. Na severovýchodním pobřeží se vlévá do Atlantského oceánu, kde deltu tvoří nesčetné zalesněné ostrůvky. Břehy řeky s hustým tropickým porostem džungle obývá indiánský kmen Warao. V horní části řeky leží peřeje Raudales de Guaharibos, ve středním toku peřeje Autures. V řece žijí endemické druhy a to delfínovec amazonský, ohrožený druh krokodýl orinocký. Řeka je splavná téměř v celé délce toku a bagrování dna umožnilo oceánským lodím s ponorem do 8 m plout až 435 km proti proudu.

Maracaibo

Na severovýchodě země, obklopeno vlhkými úrodnými nížinami, leží největší lagunové jezero jihoamerického kontinentu Maracaibo s rozlohou 16.300 km2 a maximální hloubkou 250 m. Nachází se jižně od Venezuelského zálivu, se kterým je spojeno mělkým 2-4 m hlubokým průlivem. Právě proto se jezero může prezentovat zvláštností, že v severní části je voda slaná a v jižní části je voda sladká.