main1

Velká Británie (Anglie) - země plná tradic

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Velká Británie je ostrov na severozápadě Evropy, největší ostrov v souostroví Britských ostrovů. S rozlohou 229 850 km² je největším ostrovem celé Evropy a osmým na světě. Ostrov je hlavní součástí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a rozkládají se na něm tři její země – Anglie, Wales a Skotsko. Anglie je největší a nejlidnatější země tohoto Spojeného království. Na severu hranící se Skotskem, na západě pak s Walesem, jinak jí obklopuje moře. Největším městem je Londýn, jenž je současně metropolí Spojeného království. Je blíž kontinentální Evropě než kterákoliv jiná část Británie.

Od Francie ji odděluje jen 38km široká mořská úžina. Britské ostrovy jsou z geologického hlediska součástí evropské pevniny, od které je odděluje šelfové moře, hluboké 50 až 100m. V Anglii převažují pahorkatiny, severu je hornatější s řetězem nízkých hor, který rozděluje severní a střední Anglii na východní a západní část. Východně od těchto hor se rozkládá plochá, nížinatá a bažinatá krajina, která byla z velké části vysušena pro zemědělské využití. Hornatá část netvoří souvislou plochu, ale je v ní mnoho údolí a rovin. Celé Spojené království Velké Británie a Severního Irska se nachází v mírném podnebném pásu. Podnebí je oceánské s poměrně malými teplotními rozdíly mezi jednotlivými obdobími. Projevuje se působení Golfského proudu, a proto teplota vody v moři a při západním pobřeží Skotska neklesá ani v zimě pod 4 °C. Průměrná roční teplota v západních oblastech se pohybuje okolo +10°C. V létě může teplota příležitostně vystoupit na +27 °C až +30 °C a v zimě může poklesnout na -7 °C až -12 °C. Průměrné roční srážky jsou 1 016 mm. Nejdeštivějším místem země i celé Evropy je Lake District s průměrem srážek 6 500 mm.

Dovolenou můžete např. strávit ve známých městech či místech:

Londýn (London)

Je hlavní město Anglie a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Londýn leží na jihovýchodě země při ústí řeky Temže a je společně s New Yorkem a Tokiem jedním z nejdůležitějších měst na světě. Žije zde cca. 8 miliónů obyvatel. Dnešní Londýn má co nabídnout, ne nadarmo se mu také přezdívá „město mnoha tváří “. Jedinečné tradice monarchie se prezentují nejen nádhernými ceremoniemi, na kterých si Britové zakládají, ale také mnoha historickými i moderními budovami. Londýn je městem módy a hudby, velké parky v centru města nabízejí útočiště před dnešním chaosem velkoměsta. Díky přistěhovalcům z bývalých britských kolonií je Londýn velmi kosmopolitním městem. Ročně ho navštíví 10 milionů návštěvníků. Řeka Temže byla kdysi daleko širší a mělčí než je dnes. Byla sevřena do břehů a mnoho přítoků do Temže protéká londýnským podzemím. Temže je přílivová řeka a kvůli tomu Londýn byl a stále je ohrožen záplavami. Jako ochrana před možnými záplavami byly vybudovány na Temži bariéry.

zámek Windsor

Po porážce anglosaského krále Haralda II. v bitvě u Hastingsu se rozhodl vítězný normanský vévoda Vilém I. Dobyvatel zabezpečit nová území řetězcem tvrzí kolem Londýna. Tak vznikla v 11. století na vyvýšenině poblíž lovišť vládců u obce Windlesory dřevěná tvrz k ochraně přístupu do Londýna od západu. Hrad se stal královským sídlem a v dalších staletích se mnozí panovníci podíleli různou měrou na jeho úpravách i rozšiřování. Kolem starého normanského jádra vznikal areál, skládající se ze tří částí - dolní, střední a horní.
Oxford - leží asi osmdesát kilometrů severozápadně od Londýna, na řece Temži. První písemné zmínky o Oxfordu jsou v Anglosaské kronice z roku 912. Kromě románské věže kostela sv. Michala se však ze saského období nedochovalo v Oxfordu téměř nic. Oxford je známý jako "město věží" díky desítkám gotických věží, věžiček a zvonic. Většina z nich patří kolejím a kaplím Oxfordské univerzity. I po založení univerzity ve třináctém století zůstalo město především obchodním centrem. Tento význam však postupně upadal, a naopak sílil význam Oxfordu jako sídla světové univerzity. Město působí dojmem ospalého místa, může se pochlubit historickou minulostí, svojí světoznámostí, ale to je asi vše čím Vás může nadchnout.

Cambridge

Je univerzitní město ležící na řece Cam severně od Londýna. Mnoho lidí do města jezdí za jeho nádhernými historickými budovami a neopakovatelnou atmosférou. Zároveň je Cambridge moderním centrem sportu, kultury a umění. Oblíbeným způsobem relaxace jsou zde romantické výlety na loďkách a pikniky na březích řeky Cam. Město je o poznání veselejší než Oxford, to je ale dáno relativní blízkostí Londýna, odkud sem vyrážejí davy turistů.

Stratford

Město ležící na řece Avon ve střední Anglii. Stratford je celosvětově znám především jako místo narození Williama Shakespearea, kde lze spatřit jeho rodný dům, případně navštívit muzeum tohoto slavného rodáka. Je to velice pěkné malebné městečko s původní architekturou, které Vás okouzlí na první pohled. Úzké kanály, na kterých plují ještě užší loďky také patří k neopakovatelným zážitkům, obzvláště když projíždějí skrz původní plavební zdymadla. Důmyslné a jednoduché technické řešení zaujme vždy sousty lidí od dětí až po důchodce. V 16. století je proslavil rodák William Shakespeare (1564 - 1616), největší anglický dramatik, básník a tvůrce divadla alžbětinského období. Po působení v Londýně trávil Shakespeare zbytek života ve Stratfordu, kde také v roce 1616 zemřel. Na svou velikost má Stratford velkou koncentraci historických budov ve srovnání s jinými anglickými městy. Je to kostel Nejsvětější Trojice, kde je pohřben W. Shakespeare a jeho rodina, Harvardův dům, Guild Chapel a stará střední škola.

Stonehenge

Je nejproslulejší prehistorický monument ve Velké Británii, je asi 4 000 let starý, z období 2800 - 1500 př. n. l. Bohužel mnoho generací rozložilo a přemístilo kameny Stonehenge a použili je ke stavbě domů a silnic. Od roku 1918 je Stonehenge pod ochranou státu. Zvětšující se počet návštěvníků chodících mezi kameny Stonehenge zapříčinil jejich postupné ničení, proto je od roku 1978 zakázáno chodit mezi kameny. Od roku 1984 je Stonehenge pod ochranou UNESCO. Místní obyvatelé věří, že kameny Stonehenge mají jakousi zvláštní moc, která prý pomůže vyléčit zlé nemoci. Kolem roku 3000 př. n. l. tvořil svatyni ve Stonehenge kruhový val obklopený příkopem. Na vnitřní straně valu se našlo 56 jam, uprostřed byla pravděpodobně dřevěná budova. Kolem roku 2500 př. n. l. vyrostl uvnitř svatyně ve Stonehenge neúplný prstenec z kamenů o hmotnosti až 4 tuny. Tyto tzv. modrokameny z velšských hor byly transportovány do Stonehenge na vzdálenost 380 kilometrů především po vodě přes mořskou zátoku a pak po široké silnici, která byla vybudována od řeky Avon ke vstupu do Stonehenge.

hrad Warwick

Impozantní stavba hradu Warwick patří k nejkrásnějším středověkým sídlům v Anglii a dodnes si, navzdory ničivému požáru koncem 19. století, zachovala svůj původní vzhled i atmosféru starých rytířských dob. Hrad v těchto místech zbudovali již Normané za časů Viléma Dobyvatele kolem roku 1068. Jeho nejstarší části, včetně vnějšího opevnění s věží, se nacházejí na pahorku zvaném Mound, zde byla nejspíš dřevěná obytná a obranná věž. Pahorek s věží obepínal vysoký val s palisádou a příkopy. Dnešní návštěvník hradu Warwick nejprve projde mohutnou vstupní branou na oválné nádvoří a pak může zamířit vlevo do zbrojnice a žaláře, kde jsou vystaveny zbraně, mučící nástroje a podobné exponáty. Charakteristické dominanty hradu Warwick tvoří impozantní věže. Z vyhlídky se otevírá nádherný pohled nejen na celý hradní areál Warwicku, ale i na blízké městečko s typickými hrázděnými domky a okolní malebnou krajinu. Po ničivém požáru na Warwicku v roce 1871 proběhla nákladná obnova stavby. Od roku 1978 je majitelem Warwicku známé Muzeum voskových figurín Madame Tussauďs, které v prostorách hradu Warwick instalovalo působivou kolekci svých exponátů.

Anglie je cílem turistů, pro které je hlavním cílem poznaní nikoliv relaxace na pláži. Anglie je královstvím s neobyčejně dlouhou a vznešenou historií, staletými tradicemi a elegantní královnou. Je to země plná úžasných památek, nepřeberného množství muzeí, malebných měst i krásné přírody. Některé turistické atrakce jako třeba muzeum voskových figurín nebo londýnské podsvětí Vás vtáhne do světa temného Londýna. Jedná se o opravdový zážitek. Občas máte pocit, že se nacházíte na začátku dvacátého století. Legendární červené autobusy brázdí město, krásnou i chladnou atmosféru dodávají úzké uličky, které lemují staré budovy. Ale nedržme se jen Londýna. Součástí Anglie je i krásná a drsná země. Prakticky v každém koutě na nás dýchá nějaká legenda. Ať už je to legendární Sherwoodský les, tajemný Stonehenge nebo drsné pobřeží severního Irska. Pokud se ubytujete na některém ze zámečků, jež slouží jako luxusní penzion můžete zažít snad vše o čem jste snili. Prakticky každé sídlo má zde mnoha set let starou historii.