main1

Uganda

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Uganda nebo-li Ugandská republika, oficiálním názvem „republic of Uganda“, s rozlohou 241.548 km2, leží na východě afrického kontinentu. Uganda je vnitrozemský stát. Jejími sousedy jsou na východě Keňa, na severu Súdán, na západě Demokratická republika Kongo (Zaire), na jihozápadě Rwanda a na jihozápadě Tanzanie. Uganda je státním zřízením prezidentskou republikou. Úředním jazykem je angličtina, obyvatelé této země mluví cca 40 domorodými jazyky, z nichž nejrozšířenější jsou swahliské a bantuské jazyky. Hlavním městem Ugandy je město Kampala.

Na jihu Ugandy, na západním a severním břehu Viktoriina jezera je rozkládá Buganda, království 52 klanů domorodého kmene Baganda, hovořící místním jazykem luganda. Dalšími užívanými domorodými jazyky v království jsou bantuské jazyky a jazyk ruruli, kterým hovoří minoritní kmen Baruli. Království usiluje o autonomii a přeměnu Ugandy ve federaci.

Území dnešní Ugandy bylo osídleno již v prvním tisíciletí př.n.l. původními domorodými kmeny, o kterých však není dochováno příliš poznatků. V 19. století toto území objevili Arabové a Evropané, kteří zde objevili několik nezávislých království: Bunoro-Kitara, Nkore, Toro, Busoga a Buganda, která dodnes existuje jako součást Ugandy. Arabové a Evropané s sebou přivezli i svá náboženství islám a křesťanství. Království Buganda se v roce 1888 stalo součástí Britské Východoafrické společnosti a od roku 1894 bylo britským protektorátem. O dva roky později byly do protektorátu začleněny Bunoro-Kitara, Nkore, Toro, Busoga a vznikl britský protektorát s názvem Uganda. Hranice protektorátu se několikrát v historii změnily. Roku 1962 získala Uganda nezávislost. Ugandu postihlo od roku 1962 do roku 1993 několik převratů v rámi boje o moc.

Obyvatelstvo je složena z mnoha domorodých etnických skupin. Nejpočetnější etnika jsou Ganda a Karamodžong. Nejrozšířenějším náboženstvím je křesťanství, které vyznává cca 66% obyvatelstva, 16% populace tvoří islám a 18% různá místní domorodá náboženství. 30% obyvatelstva je negramotných. Uganda je zemí s nejmladší populací na světě, střední věk obyvatelstva je 15 let.

Velkou hrozbou pro Ugandu je epidemie AIDS, kterým je nakaženo cca 12% domorodého obyvatelstva v zemi.

Většina území Ugandy se rozkládá na náhorní plošině s průměrnou nadmořskou výškou okolo 900 m. Součástí země jsou také jezera a to Viktoriino jezero, které se nachází na hranicích s Keňou a Tanzanií, Albertovo jezero, jezero Kyoga a Edwardovo jezero. K území Ugandy patří i některé pobřežní ostrovy na Viktoriině jezeře. Na území Ugandy se nacházejí národní parky,a to Národní park Bwindi, Národní park Ruwenzori a Národní park královny Alžběty. Podnebí v této zemi je tropické, s průměrnými celoročními teplotami 24-31 st.C , avšak v různých částech země se liší.

Národní park Bwindi

„Bwindi Impenetrable National Park“ , národní park, jehož území je pokryto savanami a lesy. V roce 1994 bylo toto území zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.

Národní park Ruwenzori

„Ruwenzori Mountains National Park“, vysokohorský národní park s ledovci a jezery. V roce 1994 bylo toto území zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.

Kasubi

Hrobky bugandských králů v Kasubi byly v roce 2001 zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Z původního paláce se v roce 1884 stalo pohřebiště, v jeho hlavní budově se nachází čtyři královské hrobky.

Viktoriino jezero

Druhé největší sladkovodní jezero na zemi po Hořejším jezeru v Severní Americe je zároveň největším sladkovodním jezerem v Africe, s rozlohou 68.800 Km2. Nachází se z 51% na území Tanzanie, ze zbylé části se rozkládá na území Ugandy a Keni. Je dlouhé 320 km a široké 275 km. Průměrná hloubka jezera je 40 m, maximální 80 m. Celková délka jeho pobřeží je více jak 7.000 km. Jeho severní, východní a jižní břehy jsou nízké a písčité s množstvím zálivů a poloostrovů. Západní břehy jsou vyšší a příkřejší. Na jezeře se nachází mnoho ostrovů, z nichž nejznámější jsou Sese a Ukerewe. Jezero je obklopeno savanami. Poblíž východního pobřeží se těží zlato a diamanty. Jedním z hlavních přístavů na jezeře je Entebbe, nacházející se na území Ugandy.

Albertovo jezero

Sedmé největší jezero na africkém kontinentě, s rozlohou 5.600 km2, leží na hranicích Ugandy a Demokratické republiky Kongo (Zaire), v nadmořské výšce 617 m. Jezero je 30 km dlouhé a 160 km široké. Maximální hloubka jezera je 58 m. Teplota vody na povrchu dosahuje až 30 st.C. Jeho břehy jsou převážně srázné, kolem jižního konce jezera se rozprostírají bažiny. Jezero jako první Evropan objevil v roce 1864 Brit Samuel Baker, který jej pojmenoval po manželovi královny Viktorie, princi Albertovi.

jezero Kyoga

Jezero Kyoga, s rozlohou 2.590 km2, leží v Ugandě, v nadmořské výšce 1.029 m. Jezero je dlouhé 200 km, jeho průměrná hloubka jsou 4 m. Jezero je zarostlé rákosem a šáchorem.

Edwardovo jezero

Patnácté největší jezero na africkém kontinentě, s rozlohou 2.150 km2, leží leží na hranicích Ugandy a Demokratické republiky Kongo (Zaire), v nadmořské výšce 912 m. Jezero je 77 km dlouhé a 40 km široké. Maximální hloubka jezera je 111 m. na jeho březích se rozkládají dva národní parky: Národní park Virunga, nacházející se na území Demokratické republiky Kongo (Zaire) a Národní park královny Alžběty, nacházející se na území Ugandy. Jezero jako první Evropan objevil v roce 1888 Brit Henry Morton Stanley.