main1

Turkmenistán

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Turkmenistán, oficiálním názvem „Republika Turkmenistán“, s rozlohou 488.100 km2, se rozkládá ve střední Asii. Jeho západní hranici tvoří Kaspické moře, jeho sousedy jsou na severu Uzbekistán a Kazachstán, na východě Kyrgyzstán a Tádžikistán, na jihu Afgánistán. Turkmenistán je státním zřízením prezidentskou republikou. Úředním jazykem je turkmenština a ruština. Hlavním městem země je město Ašchabad. měnou je turkmenský manat.

Doklady o obyvatelstvu na území dnešního Turkmenistánu pocházejí již ze 7.století př.n.l., kdy bylo toto území součástí Baktrie. Na území Baktrie žilo indoevropské etnikum Baktrů, příbuzné s Médy, Peršany a Parthy. Od 3.století př.n.l. patřilo území dnešního Turkmenistánu k Parthské říši, která v době svého největšího rozmachu zahrnovala mimo území Turkmenistánu i území Iránu, části Pákistánu, Afgánistánu, Sýrie, Turecka, Arménie a Saudské Arábie. Posléze v 6.století následovala turecká nadvláda a přičlenění k tureckému kalagátu. V 8.století začali přicházet do země Arabové, kteří s sebou šířili islám. V 11.století území osídlili kočovní Turkmenové. V té době se země nazývala podle obyvatel „Zemí Turkmenů“. Následovalo období nepokojů a válek mezi jednotlivými kmeny o nadvládu nad touto zemí. V roce 1869 obsadilo carské Rusko břeh Kaspického moře a tím vyvolali válku s Turkmeny, která trvala 30 let. Na konci této války Rusové ovládli celé území a přejmenovali jej na ruský Turkestán. V roce 1917 vyhlásil Turkmenistán nezávislost a začal bojovat proti vzniklému SSSR, které jej chtělo nechat přičleněný k SSSR. V boji pomíhali Turkmenům i britské jednotky, které však v roce 1920 Británie stáhla a oslabení Turkmenové válku se SSSR prohráli. V roce 1924 na tomto území vznikla Turkmenská sovětská socialistická republika. Na jejím území však Turkmenové nepolevovali v ozbrojeném odporu až do roku 1930. V této době byl poprvé Turkmenistán sjednocen, byla zde vybudována silniční a železniční síť, země byla elektrifikována a byla zde zavedena vodovodní síť. SSSR chtělo z této země vybudovat prosperující ekonomickou základnu. V roce 1991, kdy se SSSR rozpadl na 15 nástupnických států, získal Turkmenistán nezávislost a stal se členem Společenství nezávislých států. Prezident se stal takřka neomezeným vládcem země s doživotní funkcí. Všechny volby až do roku 2008 byly mezinárodními pozorovateli označeny za nedemokratické. V roce 2008 byla schválena nové ústava, která zrušila systém jedné strany a povolila volnou soutěž politických stran.

Nynější obyvatelstvo tvoří většinou potomci původních kočovných Turkmenů. Většina populace, 89 %, vyznává islám, zbylá procenta tvoří pravoslavní. Turkmenistán má rozsáhlé naleziště ropy a zemního plynu. V těžbě zemního plynu zaujímá 5. místio na světě. Obyvatelstvo se také ve větší míře živí pastevectvím.

Naprostou většinu povrchu této země, cca 90%, tvoří nížiny, které pokrývají pouště a stepi. Pouze na jihu země se rozkládá Iránská vysočina. Říční sítě je zde velmi slabá, vodních ploch je zanedbatelné množství. Cca 1,6% půdy zaujímá obdělavatelná půda. Střední a severní část země pokrytá pouštěmi je prakticky bez měst a větších obcí. Tradicí Turkmenistánu je chov karakulských ovcí, koz a velbloudů. Země má značná naleziště ropy a zemního plynu. V těžbě zemního plynu zaujímá 4. až 5. místo na světě.