main1

Súdán

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Súdán nebo-li Súdánská republika, oficiálním názvem „Džumhúrijat al-Súdán“, s rozlohou 2.505.810 km2, je největším státem na africkém kontinentu, rozkládající se na východě afrického kontinentu. Jeho východní břehy jsou omývány vodami Rudého moře. Jeho sousedy jsou na jihovýchodě Eritrea a Etiopie, na jihu Keňa, Uganda a Demokratická republika Kongo (Zaire), na západě Sředoafrická republika a ČAD, na severozápadě Lybie a na severu Egypt. Súdán je státním zřízením republikou. Úředním jazykem je arabština. Obyvatelé hovoří také angličtinou a mnoha domorodými jazyky. Hlavním městem země je město Chartúm. Na území Súdánu se nachází ložiska ropy, zlata, chrómu a soli. Súdán je největším světovým vývozcem arabské gumy.

Súdán se politicky člení na čtyři regiony: největším je Government of Sudan, dalšími jsou Southern Sudan, Darfun Region a Eastern Front. Region Southern Sudan žádá nezávislost a odtržení od Súdánu; v roce 2011 proběhne referendum o nezávislosti mezi obyvatelstvem a návazně na to o judisdikci islámského práva v tomto regionu rozhodne parlament; již v dnešní době je 90% obyvatelstva tohoto regionu pro nezávislost a samostatný stát. V regionu Darfun Region trvá od roku 2003 dosud ozbrojený konflikt, který přerostl v genocidu, jehož trvání podporuje dovozem zbraní Čína i přes zbrojní embargo OSN z roku 2005. V roce 2007 vyslala Rada bezpečnosti OSN do tohoto regionu mírové sbory OSN a Africké únie.

Severní a jižní části území Súdánu se vyvíjely ooděleně. Severní část území dnešního Súdánu patřila ve starověku k Egyptu. Ve 3.století se v zemi začalo šířit křesťanství a od 7.století i islám. V 19. století byl na území střední a západní části území vytvořen sjednocenými kmeny a vůdcem Al Mahdí stát, který byl poražen spojenými silami Anglie a Egypta na konci 19. století. Území bývalého státu bylo nazváno Anglo-Egyptský Súdán a bylo rozděleno mezi Brity a Egypťany. Súdán získal nezávislost roku 1956. Severní a jižní části území v té době sjednocené pod jeden stát s názvem Súdán, toto spojení však nebylo nejšťastnější volbou, protože tato dvě území se liší etnicky i nábožensky. Již v tuto dobu započaly zásadní spory mezi vládnoucím arabským severem a černošským jihem, které přerostly ve dvě občanské války, první v letech 1956-72, druhá od 1983 a trvá prakticky dodnes, i když v roce 2005 byla podepsána mírová dohoda, která zaručuje jihu autonomii.

Obyvatelstvo je složeno ze tří etnických skupin. Nejpočetnějším etnikem jsou Černoši, kteří tvoří 52% obyvatelstva a obývají jih země, převážně region Southern Sudan. Tato populace vyznává křesťanství a animismus. Další dvě etnika, Arabové s 39% a Berbeři s 9%, obývají sever země a vyznávají islám. Pouštní oblasti Súdánu jsou velmi řídce osídleny.

Většinu povrchu území Súdánu zaujímá rozsáhlá rovina, která je dnem velké pánve Nilu. Severovýchod území pokrývá písčitokamenitá Núbijská poušť, která se nachází v nadmořské výšce 1000 až 1500 m. Etiopská vysočina zasahuje na území Súdánu na východě a jihovýchodě. Severozápad území je tvořen Lybijskou pouští, která na jihu přechází do vysočiny Dárfúru. Na jihu území se tyčí nejvyšší hora země Kinyeti (3.187 m). Územím Súdánu protéká svým horním a středním tokem Nil, který vzniká soutokem Bíleho Nilu a Modrého Nilu u hlavního města Chartúmu.

Počasí na severu území je odlišné od jihu území. Sever má tropické pouštní podnebí, s průměrnými teplotami 35 st.C v červenci, kdy maxima teplot dosahují až 50 st.C a průměrnými teplotami v lednu 25 st.C. Na jihu je tropické rovníkové podnebí, vlhké a horké v létě a suché a horké v zimě. Podnembí je zde ovlivňováno monzuny.