main1

Souostroví Dodekanésos - ostrovy na křižovatce kontinentů

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Souostroví Dódekanésos je složeno z ostrovů ležící poblíž tureckého pobřeží. Nejznámější ze souostroví jsou ostrovy Rhodos a Kos. Z dalších dvanácti ostrovů jmenujme např. Lipsi, Tilos, Patmos a Nisyros.

Rhodos

Ostrov Rhodos patří do souostroví Dódekanésos v Egejském moři a nachází se v jihovýchodní části souostroví cca 10 km od pobřeží Malé Asie. Je čtvrtým největším řeckým ostrovem a prvním největším ostrovem souostroví Dódekanésos. Délka jeho pobřeží činí 220 km. Jeho západní pobřeží je omýváno Egejským mořem a jeho východní pobřeží omývá moře Středozemní. Jeho pobřeží je lemováno malebnými zátokami s převážně písčitými plážemi, které se nepravidelně střídají se zelenými kopci. Ostrov leží na křižovatce dvou kontinentů, mísí se zde prvky evropské kultury a orientu. Díky své strategické poloze se ostrov stal důležitým finančním a kulturních centrem v Řecku. Původ ostrova je dle mythologie nerozlučně spjat s bájí o Diovi a Héliovi, bohu slunce. Dle báje přidělil Zeus Héliovi kus země, která se sama vynořila z moře. Z moře se vynořil ostrov, Hélios jej ozářil svým jasem a učinil jen nejkrásnějším ostrovem v Egejském moři. Snad právě proto je na ostrově Rhodos 300 dní v roce slunečných. Ostrov je obydlen již od doby kamenné a jeho dnešní podobu ovlivnily kultury Kárů, pocházejících z Malé Asie, Féničanů, Mijónců, Peršanů, Sparťanů, Athéňanů, Římanů, Byzantinců, Janovanů, Florenťanů a v neposlední řadě křižáků a národu Sulejmana Nádherného.

Kos

Ostrov Kos patří do souostroví Dódekanésos v Egejském moři a nachází se cca 4 km od tureckého pobřeží na okraji Kosské zátoky. Je třetím největším ostrovem souostroví Dódekanésos. Celkovou délkou pobřeží 112 km se jedná o nepříliš veliký ostrov sopečného původu, který měří v nejužším místě pouhé dva kilometry. Ostrov tvoří nížinatá krajina s množstvím termálních sirných pramenů, jenž vyhledávají turisté pro léčebné účinky. Pouze jihovýchodní částí ostrova se táhne pohoří Dikeos. Na ostrově naleznete krásné písčité pláže. Na ostrově v době 460 př.n.l. – 377 př.n.l. se narodil a žil nejslavnější lékař antického starověku, tzv. „otec medicíny“ Hippokrates. Jeho dílo „Corpus hippocraticum“ přineslo mimo jiné ideu lékařského tajemství, jak je známe dnes a je do dnešní doby součástí tzv. Hippokratovy přísahy. Největší rozkvět zaznamenal ostrov v helénské a římské době, jeho dnešní podobu postupně utvářeli svoji nadvládou Římané, Benátčané a Ottomani, ruiny staveb jednotlivých kultur naleznete po celém ostrově.