main1

Sierra Leone

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Sierra Leone či Republika Sierra Leone, oficiálním názvem však „Républic of Sierra Leone“, s rozlohou 71.740 km2, se rozkládá na rovníku, v západní části afrického kontinentu. Jihozápad země je omýván vodami Atlantského oceánu. Na severu Země hraničí s Guineou a na východě s Libérií. Sierra Leone je státním zřízením prezidentskou republikou. Hlavním a zároveň i největším městem je město Freetown, které bylo založeno již roku 1787 osvobozenými otroky. Úředním jazykem je angličtina, dalšími používanými jazyky jsou domorodé jazyky, např. mende, temne, krio, kreolština a další. Země je členěna na tři provincie: Eastern Province, Northern Province a Southern Province. Na území se nacházejí naleziště nerostného bohatství a to bauxitu, rutilu a ilmentitu, a také drahokamů a drahých kovů (diamantů a zlata).

Území dnešní Sierra Leone obývali v historii domorodé kmeny, o kterých však není dochováno příliš poznatků. Toto území se nazývalo Krio a stávalo se cílovým místem pro osvobozené otroky, kteří zde založili město svobody – Freetown. V roce 1792 se Sierra Leone stala jednou z britských kolonií na západním pobřeží afrického kontinentu. V roce 1961 získala Sierra Leone nezávislost a statut člena britského společenství národů. země byl zmítána mnoha ozbrojenými povstáními. V roce 1998 bylo vyhlášeno embargo Rady bezpečnosti OSN na dovoz pohonných hmot a zbraní. Od toho byl v zemi jednotky OSN, které měly dohlížet nad dodržováním dohod, byly však vystaveny četným útokům ozbrojenců. Situace se uklidnila až roku 2001 po uzavření druhé dohody.

Obyvatelstvo je skloženo z domorodých etnických skupin, jak původního domorodého obyvatelstva, tak potomků osvobozených otroků a malých minoritních skupin evropských etnik či jejich potomků. Nejrozšířenějšími náboženstvími jsou islám, který vyznává 60% populace, domorodá náboženství s 30% a křesťanství, k němuž se hlásí 10% obyvatelstva. Sierra Leone je rozvojový stát s významným těžebním průmyslem a těžbou dřeva. Obyvatelstvo pracuje také v zemědělství na kávových či kakaových plantážích, plantážích, podzemnice olejné (arašídy), rýže či manioku.

Povrch země je zvlněný, na severovýchodě země zasahuje na území Guinejská vysočina, kterou pokrývá bujná tropická vegerace a tropický deštný prales. Plošiny a roviny pokrývají savany. V Guinejské vysočině se nachází nejvyšší hora země Loma Mansa (1.948 m). Střed země pokrývají úrodné nížiny. Podél pobřeží se rozkládají nížiny, přímo u pobřeží bažiny porostlé mangrovníky. Pobřeží omývané vodami Atlantského oceánu lemují četné laguny. Území získává vláhu ze tří velkých řek, které jím protékají. Podnebí v Sierra Leone je rovníkové tropické, při pobřeží horké a vlhké, ve vnitrozemí horké a suché.