main1

Saudská Arábie - pouštní království

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Saúdská Arábie, oficiálním názvem „Saúdské arabské království“, s rozlohou 2.218.000 km2, leží v jihozápadní Asii na Arabském poloostrově. Západní břehy království omývají vody Rudého moře, východní břehy, jihovýchodní a jižní břehy omývají vody Arabského moře. Jeho sousedy jsou na severu Irák a Jordánsko, na jihu Jemen a Omán, na východě SAE (Spojené arabské emiráty), Katar, Bahrajn a Kuvajt. Saúdská Arábie je státním zřízením monarchií. Úředním jazykem je arabština. Hlavním městem země je město Rijád, které je zároveň sídlem krále a vlády. Království je členem Ligy arabských států. Saúdská Arábie patří k nejbohatším státům světa díky svým obrovským nalezištím ropy. Království vlastní největší světové zásoby ropy a podílí se na světové těžbě 13%. Ropa tvoří 95% vývozu země.

První doklady o obyvatelstvu na území dnešní Saúdské Arábie pocházejí z 5 století př.n.l., kdy toto území osidlovali kmeny Sumérů a Dilmunů. Tyto kmeny obývaly území dnešního království cca 5000 let. Poté byl na území zaznamenáno významné šíření islámu a díky svatým poutním městům islámu Mecce a Medině vzrostl i význam Arabského poloostrova. Následněv roce 1744 vznikl na území První Saúdský stát v centrální části poloostrova, v roce 1824 vznikl Druhý Saúdský stát, v němž byl vládnoucí kmen Saúdů svržen kmenem Pashů. V roce 1926 vznikl Třetí Saúdský stát. V roce 1932 byla všechny území státu spojena do jednoho království, které vyhlásilo nezávislost.

Státní ideologií Saúdského arabského království je wahhábistická forma islámu, státními občany mohou být pouze muslimové a odpadlictví od islámu je v této zemi trestným činem. Nad dodržováním pravidel víry a státu dbá Náboženská policie. Král je nejvyšší zákonodárnou, výkonnou, soudní i náboženskou autoritou státu. Král jmenuje členy vlády, kterými jsou většinou členové královské rodiny as-Saúdů. Královský titul není automaticky dědičný, panovníkova nástupce vybírají čelní představitelé královské rodiny. Volební právo mají pouze muži.

Povrch území pokrývají z 59% pouště (na celém jihovýchodě země se rozkládá pouš´t Rub al-Chálí, v centrální a severní části leží pouště dahná a Nafúd), 40% pastviny a zemědělské oblasti v Jemenských horách, lesy pouze 1%. Velkou část země zaujímá náhorní plošina svažující se k východu. Západ území ohraničují pohoří Hidžáz a Jemenské hory, kde se nalézá i nejvyšší hora země Jabal Sawda (3.133 m). Územím neprochází žádné vodní toky. Podnebí je zde suché subtropické, s výraznými rozdíly teplot mezi dnem a nocí. Průměrné teploty se pohybují v zimě okolo 15 st.C a v létě okolo 35 st. C, ve vnitrozemí na pouštích až k 50 st.C.

Mekka

Město Mekka je jedním ze tří nejposvátnějších center islámu vedle Medíny a Jeruzaléma. Nachází se v Saúdské Arábii, ve vnitrozemí, v nadmořské výšce 279 m. V roce 571 se zde narodil zakladatel islámu, prorok Boží, Muhammad. Podle tradičního islámského práva nesmí žádný nevěřící vstoupit na půdu Mekky ani se dobu delší než 3 dny zdržovat v jejím okolí. Porušení tohoto zákazu je trestáno smrtí. Do Mekky se sjíždějí každoročně tisíce věřících poutníků do posvátné poutní mešity al-Masdžid al Haram s devíti minarety.

Medína

Město Medína je jedním ze tří nejposvátnějších center islámu vedle Mekky a Jeruzaléma. Nachází se v Saúdské Arábii. V minulosti se Medína nazývala Jathrib a pak Madínat an-Nabí (v překladu Město prorokovo). Od roku 622 zde žil zakladatel islámu, prorok Boží, Muhammad. Od tohoto roku začal muslimský letopočet.

Poušť Rub al-Chálí

Poušť Rub al-Chálí (v překladu „Prázdná čtvrť“), s rozlohou 650.000 km2 je jednou z největších písečných pouští světa. Nalézá se na jihu Arabského poloostrova a je součástí území Saudské Arábie, Ománu, SAE a Jemenu.