main1

Rusko

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Rusko, oficiálním názvem „Ruská federace“, s rozlohou 17.075.400 km2, je největším státem na světě. Jeho území se rozkládá na území dvou kontinentů a to na většině území severní Asie a na značné části východní Evropy. Na západě jeho břehy omývá Baltské moře, na jihu Černé moře, na východě Tichý oceán a na severu Severní ledový oceán. Jeho sousedy jsou Norsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Bělorusko, Ukrajina, Gruzie, Azerbajdžán, Kazachstán, Čína, Mongolsko a Severní Korea. Státním zřízením je Rusko federativní republikou. Hlavním městem země je Moskva, která je jedním z největších měst světa. Rusko se člení na 83 federálních subjektů (z toho je 21 republik, 46 oblastí, 9 krajů, 4 autonomní okruhy, 1 autonomní oblast a 2 federální města), 7 federálních okruhů, 12 ekonomických rajónů. Nejosídlenějšími celky jsou Moskva, Petrohrad, Krasnodarský kraj, Moskevská oblast, Rostovská oblast, republika Baškortostán a republika Tatarstán. Úředním jazykem je ruština a 31 jazyků jednotlivých oblastí a republik jako např. tatarština, čuvaština a další. Jediným oficiálním úředním písmem je cyrilice, staré písmo, které vzniklo koncem 9. století a v dnešní době je používáno také v Bulharsku, Makedonii, Srbsku, Mongolsku, Ukrajině, Bělorusku, Kazachstánu a Čečensku. Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 převzalo Rusko jeho místo v Radě bezpečnosti OSN a je vůdčím členem Společenství nezávislých států.

Více jak polovina obyvatelstva vyznává pravoslavné křesťanství. Druhým náboženstvím, co do počtu věřících obyvatel, je islám, ke kterému se hlásí turkické národy a etnické skupiny Kavkazu.K menšinovým vírám patří katolíci, protestanti, židé, buddhisté a animisté.

Rusko je devátým nejlidnatějším státem světa. Většina obyvatelstva žije v Rusku na území východní Evropy, tedy na menšinovém území, obrovská území severní Asie, specielně území Sibiře jsou minimálně osídlena. Rusko je mnohonárodnostním státem, v němž cca 80% obyvatelstva tvoří Rusové, 4% Tataři, po 1% jsou zastoupeni Čuvaši, Čečenové a Arméni. Zbylá procenta jsou rozdělena mezi mnoho dalších národů Ruské federace. Ruská ekonomika je v současnosti osmá nejsilnější na světě. Rusko má obrovské zásoby nerostného bohatství, především ropy, zemního plynu, hnědého uhlí, niklu a titanu. Příjmy z těždy tvoří největší část ekonomiky.

Vzhledem k obrovské rozloze Ruska, jehož územím prochází 11 časových pásem, je povrch území různorodý. Reliéf země je převážně rovinatý, z něhož vystupuje pohoří Ural, které vytváří přírodní předěl mezi evropským Ruskem a Sibiří, a také pohoří Kavkaz, s nejvyšší horou Elbrus (5.642 m). Východně od pohoří Ural se rozprostírá jedna z nejrozlehlejších nížin n světě, Západosibiřská rovina. Na západě se nachází pohoří Altaj, které pokračuje směrem na východ horským pásmem Sajan. Hranici s Mongolskem lemuje Východní Sajan. na nejvýchodnější části Ruska, poloostrovu Čukotka se rozprostírá Čukotské pohoří, které je odděleno od Aljašky Beringovým průlivem. Jihovýchodně nalezneme Korjacké pohoří. Severovýchodně od horského pásma Sajan leží jezero Bajka, za nímž se rozkládají náhorní plošiny Vitimská a Aldanská. Největší řekou země je Jenisej, hospodářsky nejvyužívanější řekou je však Volha.

Rusko zasahuje do několika podnebných pásem, jeho nejsevernější oblasti spadají do polárního pásma, pobřeží Černého moře na jihu země spadá do subtropického pásma. Ostatní oblasti spadají do mírného a subpolárního pásma. Oblast severního a středního Ruska se vyznačuje chladnými zimami a studenějším jarem a podzimem. Na jihovýchodě, v oblasti stepí, je obrovský rozdíl mezi teplotami v létě a v zimě a spadne zde minimum srážek. Pobřeží Černého moře má typicky středomořské klima s mírnými zimami a vysokými letními teplotami. Celá Sibiř a Dálný východ se vyznačuje věčně zmrzlou půdou, velice nízkými teplotami v zimě a velmi krátkým létem s četnými srážkami.

Jezero Bajkal

Nejhlubší jezero na světě, s maximální hloubkou 1.680 m a rozlohou 31.500 km2, je vytvořeno hlubokou příkopovou propadlinou na rozhraní dvou tektonických desek. Je nejstarším jezerem na zemi, jeho stáří se odhaduje na 25-30 milionů let. V jezeru Bajkal je soustředěna jedna pětina světových zásob povrchové sladké vody. Pobřeží jezera je dlouhé cca 2.100 km a lemují jej zálivy Barguzinský, Čivyrkujský, Velký Proval a zátoky Ajaja a Frolicha. Na jezeře nalezneme 27 ostrovů. Do jezera ústí 336 řek. Oblast Bajkalu je charakteristická složitým systémem větrů, které ovlivňují nejen počasí v této oblasti, ale také teplotu vody a výšku vln. Voda v jezeře je velmi průzračná, viditelnost je až do 40 m, a je bohatá na kyslík. Z tohoto důvodu je zde bohatá fauna i flora, cca 1.200 druhů živočichů a cca 600 druhů rostlin.