main1

Pokud chcete mít dovolenou bez problemu...

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Většina lidí si zajišťuje své dovolené přes cestovní kanceláře či cestovní agentury. Proto je důležité, abyste si, předem než svoji dovolenou pro sebe či celou rodinu zakoupíte, zjistili a ověřili základní fakta, která mohou být velmi důležitá pro uskutečnění vaší dovolené.

Při výběru Vaší dovolené nepodléhejte mylnému názoru:

že úpadek (nebo-li laicky řečeno krach), postihuje pouze malé cestovní kanceláře, protože ukončit činnost z finančních důvodů může jakákoliv cestovní kancelář včetně těch, co inzerují na billboardech či v TV, či sponzorují různé kulturní akce a pořady. Pravdou je, že čím větší prezentace cestovní kanceláře v médiích a tisku probíhá, čím větší jsou její aktiva ve formě sponzoringu, čím má více svých poboček atd., tím se samozřejmě mnohokrát násobí její náklady – to je jednoduchá přímá úměra.

• že se vám nemůže stát, že se trefíte na cestovní kancelář, která vyhlásí těsně před vaším odjezdem/odletem na zaplacenou dovolenou úpadek, když zakoupíte svoji dovolenou na Last Minute. Pravdou posledních let je bohužel skutečnost, že cestovní kanceláře, které vyhlásily nenadále úpadek, do poslední chvíle prodávaly zájezdy.

• že pokud svoji dovolenou kupujete přes internetové cestovní agentury, jsou ony pořadateli zájezdů. I když internetové cestovní agentury jsou převážně velmi známé a mají rozsáhlou nabídku většinou Last Minute zájezdů, jsou cestovními agenturami (tedy zprostředkovateli) nikoliv cestovní kanceláří, která vámi vybraný zájezd pořádá. Nedbejte tedy četnosti prokliků a nalezněte na webových stránkách internetových cestovních agentur skutečného pořadatele zájezdu, tedy cestovní kancelář, která vámi vybraný zájezd pořádá a zjistěte si o ní příslušná fakta. Pokud zde název pořadatele zájezdu nenaleznete, zeptejte se přímo internetové cestovní agentury, tato je povinna před podpisem Cestovní smlouvy Vám sdělit, kdo je pořadatelem zájezdu, abyste ještě měli možnost rozhodnutí, zda s tímto pořadatelem zájezdu chcete či nechcete Cestovní smlouvu na zájezd uzavřít.

• že jméno známé osobnosti, ať již z řad politiků, celebrit, herců, zpěváků atd., je zárukou serióznosti cestovní kanceláře. Většina těchto projevů je placenou reklamou či formou barteru (vzájemné kompenzace např. uvedení jména x sleva na zájezd či zájezd zdarma) mezi danou osobností a cestovní kanceláří a nemá s finanční situací cestovní kanceláře nic společného.

• že zájezd, v němž obdržíte při dvou placených osobách dvě děti zdarma + kapesné či při dvou placených osobách dvě osoby do 18 let zdarma + příplatky zdarma apod. je nejlevnější a nejvýhodnější z nabídky na trhu. Za těmito nabídkami se většinou skrývají 100% úhrada zájezdu několik měsíců dopředu či pouze určité vybrané termíny omezené počtem osob či klamavá reklama, kde tuto nabídku již „nemají“ a nabídnou vám místo ní nabídku nepoměrně dražší. Někdy může i celková cena za rodinu přesáhnout cenu stejných zájezdů nabízených jinou cestovní kanceláří.

• že uvádění hesel „záruka bezkonkurenčních cen“, „nejlepší dovolená“, „neuvěřitelné slevy“, „nejvýhodnější dovolená“, „nejlepší partner pro vás“ je pro vás zárukou opravdu nejnižší ceny pro zájezd se stejným obsahem (tedy stejnou dopravou, ubytovací kapacitou, počtem nocí a dní zájezdu, stravováním atd.) a přitom kvality zájezdu, protože nejnižší základní cena zájezdu ještě neznamená nejnižší celkovou cenu zájezdu (povinné příplatky mohou být vyšší než u jiných CK) a pod pojmem kvalita zájezdu vám může být nabídnuto srovnání stejné kategorie ubytovací kapacity v destinaci, ale je potřeba si uvědomit, že i v jednotlivých destinacích je v kategoriích ubytovacích kapacit velký rozdíl aneb „není tříhvězda jako tříhvězda“.

• že když má subjekt uvedeno na svých tištěných podkladech či webových stránkách „cestovní kancelář“ je opravdu cestovní kanceláří s oprávněním provozování cestovní kanceláře. Bohužel, na letácích a webových stránkách nalezneme mnoho cílených klamavých informací, jedinou obranou je zjistit si pravdu o subjektu na výpisu z obchodního rejstříku.

Právě proto, upřednostněte při koupi vaší dovolené - zjištění s kým uzavíráte cestovní smlouvu - před cenou zájezdu - neboť zjištěná fakta vám mohou ušetřit zbytečné starosti, smutek a peníze.

Zaměřte se tedy na skutečnosti, které vám lecos napoví:

• jak dlouho pracuje cestovní kancelář v cestovním ruchu a jak dlouho má oprávnění k provozování cestovní kanceláře.

Tato data jsou velmi důležitá a jsou dostupná na Výpisu z Obchodního rejstříku. Výpis z obchodního rejstříku si můžete ověřit na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti podle názvu cestovní kanceláře a sídla či podle IČO: www.justice.cz . Jakmile shlédnete výpis z obchodního rejstříku, budete znát: - kdy byla cestovní kancelář založena a pod jakým jménem (u těchto skutečností si všímejte, zda daná CK nemění často názvy aj ak dlouho již podniká); - jaké má předměty činnosti (zde je podstatné, zda má CK v tomto bodě uvedeno provozování cestovní kanceláře a datum od kdy toto oprávnění na provozování CK získala, jelikož v případě, že nemá oprávnění provozování cestovní kanceláře - cestovní smlouvu na zájezd s ní neuzavírejte, protože podniká v tomto oboru na černo a vy může přijít jak o peníze, tak o dovolenou). Pokud cestovní kancelář podniká pod stejným jménem více jak desítku let, znamená to, že již má znalosti a zkušenosti.

Pravidlem bývá, že seriózní cestovní kancelář má na svých webových stránkách Výpis z obchodního rejstříku uveden.

• zda cestovní kancelář, pořádá zájezd, má uzavřeno a v platnosti pojištění proti úpadku CK dle zákona č.159/1999 Sb. v platném znění.

Uvedené pojištění je povinné pro všechny cestovní kanceláře v ČR. Každá cestovní kancelář je povinna vám na požádání ukázat/doložit: „Pojistku k pojistné smlouvě č.... na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře“. Na této pojistce musí být uvedeno období, ve kterém je tato pojistka platná a také spojení na pojišťovnu, se kterou je pojištění uzavřeno. Zda je pojištění platné pro daný rok, ve kterém se uskuteční vaše dovolená, si můžete ověřit jednak telefonicky do dané pojišťovny či na webových stránkách dané pojišťovny, kde jsou uvedeny pojištěné cestovní kanceláře. V případě, že je cestovní kancelář členem asociace (AČCKA či ACK ČR), zodpoví vám také sekretariát dané asociace dotaz, zda je cestovní kancelář pro daný rok pojištěna a u jaké pojišťovny.
Pravidlem bývá, že seriózní cestovní kancelář má na svých webových stránkách Pojistku k Pojistné smlouvě č.... na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře uvedenu.

• zda je cestovní kancelář certifikována dle mezinárodní normy ISO 9001:2000
Pokud má cestovní kancelář ISO 9001:2000, znamená to, že má zaveden a udržován systém managemetu jakosti dle všeobecně uznávané mezinárodní normy a vlastní Cerifikát č. vydaný Certifikačním orgánem. Certifikované CK podléhají každoročnímu auditu Certifkikačního orgánu, který kontroluje dodržování mezinárodní normy. Certifikát je Cerifikačním orgánem vydán CK v případě splnění mezinárodní normy na tři roky, kdy každoročně proběhne audit, zda je norma dodržována, po třech letech musí být CK recertifikována a je jí vydán Certifikát o recertifikaci. U certifikované cestovní kanceláře je jistotou, že systém jejího managementu jakosti je zaveden a udržován dle všeobecně uznávané mezinárodní normy a že je tato CK každoročně kontrolována.

Pravidlem bývá, že cestovní kancelář, která je certifikována, má ve svém katalogu zájezdů a také na webových stránkách uveden Certifikát a logo této mezinárodní normy.

• zda je cestovní kancelář členem AČCKA (Asociace českých cestovních kanceláří a agentur) nebo ACK ČR (Asociace cestovních kanceláří ČR)

Pokud je cestovní kancelář členem asociace musí splňovat určité podmínky. Do asociace není přijat každý uchazeč, který se přihlásí. Asociace si své členy prověřují a pečlivě vybírají. V případě vašeho zájmu můžete sekretariáty asociací kontaktovat s dotazem na cestovní kancelář, která je jejím členem.

AČCKA: tel.:221580256, e-mail: sekretariat@accka.cz ; ACK ČR: tel.:224 914 543, e-mail: ackcr@ackcr.cz

Pravidlem bývá, že cestovní kancelář, která je členem asociace, má ve svém katalogu zájezdů a také na webových stránkách uvedeno členství v dané asociaci či její logo.

• zda ve svých nabídkách zájezdů má uvedeno, co zahrnuje celková cena zájezdu, která je náležitostí Cestovní smlouvy
Cestovní kancelář může mít uvedenu základní cenu zájezdu a zvlášť povinné příplatky, který by měly být vyčísleny. V případě pohyblivých složek závislých na jednotlivých kurzech měn, jako jsou u leteckých zájezdů taxy a palivo, musí být u ceny uvedena platnost v daný den. V případě jejich navýšení musí být uvedeno, od kterého dne navýšení platí. Písemné navýšení této ceny musí být zákazníkovi, se kterým je uzavřena Cestovní smlouva, oznámeno nejpozději do 21 dní před zahájením zájezdu – tento počet dní je stanoven zákonem č.159/1999 Sb.
Pravidlem bývá, že seriózní cestovní kancelář, má ve svém katalogů zájezdů uvedeno u každého zájezdu, co zahrnuje celková cena zájezdu včetně vyčíslení povinných příplatků s cenou platnou v den vydání katalogu zájezdů.

Pravidlem bývá, že seriózní cestovní kancelář, má na svých slevových letácích typu Last Minute vyčíslenu vyjma základní ceny zájezdu, také celkovou cenu zájezdu, které je náležitostí Cestovní smlouvy a rozpis, co tato celková cena zájezdu zahrnuje či základní cenu zájezdu a vyčísleny povinné příplatky, aby znal zákazník již při čtení letáku celkovou cenu zájezdu.
Pravidlem bývá, že seriózní cestovní kancelář, má na svých webových stránkách u jednotlivých zájezdů vyčísleny i jednotlivé povinné příplatky, aby zákazník znal okamžitě celkovou cenu zájezdu.