main1

Palivový poplatek

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

O palivovém poplatku či palivovém příplatku nebo doplatku slýcháme ve spojení s leteckou dopravou jakéhokoliv typu, tedy i ve spojení s leteckým zájezdem.

Palivový poplatek je odvozen od ceny leteckého paliva. Letečtí dopravci používají různé druhy leteckého paliva dle typu motoru letadla. Jako letecké palivo pro letadla s tryskovým pohonem se využívá kerosin, což je bezbarvá hořlavá uhlovodíková kapalina podobná naftě, získáváná z ropy frakční destilací. Jako letecké palivo raketových motorů se užívá tzv. RP-1 (Rocket Propellant-1), vysoce rafinovaná forma petroleje. Dalšími druhy leteckých paliv jsou např. T-1, RG-1, JET A-1 apod. Stejně jako cena nafty a benzínu, je i cena leteckého paliva závislá na ceně ropy.

Letecký dopravce si k ceně letecké dopravy, ceně letištních a bezpečnostních tax připočítává i tzv. palivový poplatek, který účtuje cestovní kanceláři. Jestliže se cena leteckého paliva na světových trzích zvýší nad referenční platts účtuje letecký dopravce cestovní kanceláři přirážku palivového poplatku za každé 1% cenového nárůstu. Většina leteckých dopravců považuje za světovou cenu leteckého paliva cenový základ Platts „Barges FOB Rotterdam High“ průměr za obchodní dny, publikovaný v „Platts Marketscan“, používaný pro formulovanou cenu paliva. V případě, kdy letecký dopravce prodává leteckou dopravu přímo zákazníkovi, účtuje palivový poplatek dohromady s letištními a bezpečnostními taxami a letenkou přímo zákazníkovi. Přirážka palivového poplatku se vždy odrazí v ceně letecké přepravy a je leteckými dopravci účtována jak cestovním kancelářím, tak i při přímém prodeji zákazníkovi formou navýšené ceny letecké dopravy.

Cestovní kancelář je oprávněna dle občanského zákoníku a zák.č.159/1999 Sb. v platném znění, §852c, jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu a to do 21.dne před zahájením zájezdu. Cena zájezdu může být navýšena v případě, že dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně pohonných hmot (tedy leteckého paliva) nebo plateb spojených s dopravou (např. letištních a bezpečnostních tax). Možnost navýšení ceny zájezdu z uvedeného důvodu musí mít cestovní kancelář zakotvenu v Cestovní smlouvě či její nedílné součásti, např. Všeobecných smluvních podmínkách zájezdů. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jinak cestovní kanceláři nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně.

Cena zájezdu uvedená v Cestovní smlouvě však nesmí být jednostranně zvýšena cestovní kanceláří během 20 dnů před zahájením zájezdu.