main1

Mosambik

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Mosambik nebo-li Mosambijská republika, oficiálním názvem „República de Mocambique“, s rozlohou 801.590 km2, leží na jihovýchodě afrického kontinentu. Východní břehy Mosambiku omývají vody Mosambijského průlivu Indického oceánu. Na severu Mosambik hraničí s Tanzánií a Malawi, na severozápadě se Zambií, na západě se Zimbabwe, na jihozápadě s JAR a na jihu se Svazijskem. Země je státním zřízením republikou. Hlavním městem je město Maputo. Úředním jazykem je portugalština, obyvatelstvo hovoří domorodými jazyky emakhuwa, xitsonga, ciyao, cisena, xichona, echuwabo, cinyanja, xironga, shimaconde, cinyungue, xichope, bitonga a sawahilštinou. Mosambik je díky třicetileté občanské válce naprosto vyčerpaná země, jedna z nejchudších na světě, která je odkázána na pomoc MMF a Světové banky.

Území dnešní Zambie obývaly již v dávné historii domorodé kmeny, o kterých však není dochováno příliš poznatků. Původními obyvateli území dnešní Zambie byli Křováci a Khoisanové. Tyto kmeny byly ale postupně vytlačeny až na jih území v rozmezí 1-4. století přicházevšími bantuskými kmeny od řeky Zambezi. Bantuskové osídlili pobřeží země a část náhorních plošin, zabývali se převážně zemědělstvím. Jejich kultura již dokázala zpracovávat železo. Zemi objevil jako první Evropan portugalský mořeplavec Vasco da Gama. V té době již měl nadvládu nad tímto územím v rukách sultán, který vytvořil při pobřeží arabské osady a rozšířil mezi obyvatelstvem islám. V 15. století území kolinizovali Portugalci, kteří obsadili většinu arabských osad a podnikli výpravy do vnitrozemí za účelem vyhledání ložisek zlata. Za jejich vlády v zemi kvetl obchod s otroky. V 18. a 19. století vytlačili z pobřeží Arabové Portugalce na jih území. Ve 20. století začali Portugalci obchodovat s Brity, kteří okupovali sousední Zambii a nechali Brity investovat do velkých soukromých společností, které v té době na území vznikaly. V této době byla vybudována železnice do sousedních britských kolonií. Po druhé světové válce vyhlásilo Portugalsko území Mosambiku za zámořské území Portugalska. V roce 1973 získal Mosambik autonomii a v roce 1975 byla vyhlášena Mosambická lidová republika. V zemi byla zavedena vláda jedné strany a země se přihlásila k marxismu, začalo znárodňování průmyslu a diskreditací kmenových náčelníků. Díky tomu se situace v zemi vyhrotila a přerostla v občanskou válku která trval až do roku 1994. V roce 1995 se stal Mosambik členem Commonwealthu a je jediným členem, který není a nikdy nebyl britskou kolonií. V roce 1998 opět vypukly v zemi nepokoje, které byly ukončeny až v roce 2004.

Obyvatelstvo je složeno z domorodých etnických skupin, z nichž nejrozšířenější jsou Bantuští černoši, Makukové, Tsongové, Malawijci a Šonové. Nejrozšířenějšími náboženskými směry jsou domorodá náboženství a animismus, které vyznává 70% populace. 20% obyvatelstva vyznává křesťanství a 10% islám. Většina obyvatelstva žije na venkově. 60% obyvatel je negramotných.

Téměř celý povrch země zabírají lehce zvlněné náhorní plošiny s nadmořskou výškou 900-1500 m. Nejvyšší horou země je Monte Binga (2.436 m). Pobřeží pokrývají nížiny porostlé mangronovníky. Podél řek se táhnou tropiccké deštné pralesy a močály, zbytek území pokrývají savany. Podnebí v zemi je tropické s vlhkým deštivým a horkým počasím v létě a suchým horkým v zimě.

Island of Mozambique

Opevněné město na stejnojmenném ostrově bývalo obchodním střediskem Portugalců. Od roku 1984 patří do seznamu světového dědictví UNESCO.

Křováci

Křováci jsou původním etnikem Khoe/San, žijícím v jižní části afrického kontinentu. První dochované poznatky o tomto etniku pocházejí z doby před 60.000 lety. Od střední doby kamenné žijí dosud téměř nezměněným způsobem života na velmi nízké civilizační úrovni života. Tyto kmeny se živí lovem a sbíráním rostlin, plodů, ale také hmyzu, červů, larev a měkkýšů. Od devadesátých let 20. století byly kmeny nuceny rozšiřující se civilizací přejít i na chov zvířat. Pro tuto etniku je charakteristický velmi malý vzrůst cca 145 cm s krátkými končetinami, velmi malými chodidly a rukami, s minimálním podkožním tukem, vrásčitou kůží v jejíchž záhybech se udržuje vlhkost a kudrnatými černými krátkými vlasy, dohovořívají se jazyky, které zahrnují „mlaskavé“ zvuky. Křováci jsou rovnostářskou společností, kde postavení žen vůči můžům je rovné. Křováci se neustále stěhují a hledají zeleň. Svá obydlí či spíše přístřešky formují do kruhu v blízkosti vodního zdroje. Tento národ byl bantuskými kmeny a později bělohy zatlačen do nejpustších krajů jihoafrického kontinentu, v zemích Zimbabwe, Mozambik, Lesotha, Svazijsko, Botswana, Nambie a Angola.