main1

Maroko - historická perla Maghrebu

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Maroko, oficiálním názvem „Marocké království“, s rozlohou 446.550 km2, je státem na severozápadním pobřeží Afriky. Jeho sousedy jsou na východě Alžírsko, na jihu D.A.R. (Saharská arabská demokratická republika), která sousedí s Mauretánií. Maroko je konstituční demokratickou a sociální monarchií, ve skutečnosti má však na rozhodující otázky bejvětší vliv sám král, který je hlavou státu, vrchním velitelem ozborjených sil a zároveň i duchovním vůdcem muslimského obyvatelstva. Úředním jazykem je arabština a francouzština. Obyvatelé této země mluví také berberštinou či berberskými dialekty „Riffi“, berberština v pohoří Rif a severního Maroka, „Zaian“ či „Tamazight“, berberština v oblasti Středního Atlasu a středního Maroka a „Soussi“ či „Chleuh“, berberština v oblasti Vysokého Atlasu, Antiatlasu a jižního Maroka. Hlavním městem království je město Rabat.

Historie Maroka sahá až do starověku kolem roku 1.000 př.n.l., mladší doby kamenné. Původní berberské obyvatelstvo bylo postupně pod nadvládou Féničanů, Římanů, Vandalů, Byzantinců, islámských Arabů, Španělů, Portugalců a Francouzů. V roce 1957 vzniklo Marocké království, po zrušení francouzského a španělského protektorátu. Od roku 1975 Maroko spolu se Španělskem a Mauretánií okupovalo území bývalé španělské kolonie Západní Sahary, kde však i přesto příslušníci hnutí Polisario vyhlásili Saharskou arabskou demokratickou republiku. Od roku 1979 okupovalo do roku 1989 toto území již pouze Maroko. V roce 1989 bylo dohodnuto mezi Marokem a Saharskou arabskou demokratickou republikou příměří, které však není dodržováno, a tak stále přetrvává kontrola Maroka nad cca 70% území Saharské arabské demokratické republiky.

Dnešní obyvatelstvo je z většiny složeno z Arabů a poarabštěných berberů. V řidčeji osídlených oblastech země žijí etnické menšiny Tuaregů a Haratinů. Tuaregové, kočovníci, sídlí především horských oblastech v pohoří Rif a Atlas. Haratinové, potomci černých otroků, sídlí především v oázách na jih od pohoří Atlas. Zanedbatelné procento tvoří Židé, Francouzi a Španělé. Obyvatelé Maroka jsou téměř bezvýhradně sunnitští muslimové, sunnitský islám je státním náboženstvím. Křesťané a Židé netvoří ani jedno procento obyvatelstva. V Maroku je podíl negramotného obyvatelstva téměř 50%.
Jedinečnými stavbami jsou tzv. „ksary“, opevněné hliněné vesnice obvykle obývaná jednou sociální nebo etnickou skupinou. Hradby bývají až 5 m vysoké s rohovými věžemi, se vstupní barou. Uvnitř hradeb je síť úzkých uliček s domky těsně vedle sebe, mešitou, lázněmi (hammam) a zásobárny. Nad ksarem se obvykle vypíná kasba, obytný hrad se čtyřmi věžemi, který je sídlem kmenového vládce.

Na území Maroka naleznete mnoho jedinečných památek, které jsou zapsány do seznamu světového dědictví UNESCO.

Povrch Maroka je složen převážně z pohoří Atlasu, Sahary a pobřeží omývaného Atlantickým oceánem. Pohoří Atlas prochází zemí od jihozápadu až k severu, na severozápadě strmě spadá do Středozemního moře. Nejvyšší horou Maroka a celé severní Afriky je Džabal Tubkal (4.167 m). Pobřeží Atlantického oceánu je lemováno zlatavými písčitými plážemi, často několik kilometrů dlouhými, které omývají průzračné a čisté vody oceánu. Oceán má velmi silný spodní proud.

Podnebí v této zemi není jednotné, důležitou roli hraje pohoří Atlasu, které je výrazným klimatickým rozhraním. Severozápad je ovlivněn Středomořím, vyznačuje se přímořským subtropickým počasím s horkým suchým létem s průměrnými teplotami 28 st.C. Jih a jihovýchod země má suché pouštní podnebí s horkým létem s průměrnými teplotami kolem 40 st.C, pohoří Atlasu má typicky vysokohorské podnebí se značnými teplotními rozdíly.

Medina v městě Fez

Medina, původní staré město opevněné hradbami, která je součástí města Fez, patří do seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1981.

Medina v městě Marakeš

Medina, původní staré město opevněné hradbami založené v 11.století, která je součástí města Marakeš, patří do seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1985.

Ksar of Ait Ben Haddou

Opevněná hliněná vesnice v pouštní oblasti s tradičními obytnými sídly, patří do seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1987.

Tétouan

Od 8. století bylo toto město hlavním kontaktním místem mezi Marokem a Andalusií. Město patří do seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1987.