main1

Mali

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Mali, oficiálním názvem „République du Mali“, s rozlohou 1.240.000 km2, leží v západní části afrického kontinentu a je vnitrozemským státem. Na severu Mali hraničí s Alžírskem, na západě s Mauretánií a Senegalem, na jihu s Guineou, Pobřežím slonoviny, Burkinou a Nigerem. Mali je státním zřízením republikou. Hlavním městem je město Bamako. Úředním jazykem je francouzština a bambarština. Obyvatelé této země mluví také mnoha kmenovými nářečími. Mali se dělí na 8 regionů (Gao, Kayes, Kidal, Koulikoro, Mopti, Ségou, Sikasso, Timbuktu) a okrsek hlavního města (Bamako).

Od 4. století bylo území dnešní republiky součástí Ghanské říše. V 10. století vznikla Říše Mali, pod vládou dynastie Keita, kterou výrazně ovlivňovalo islámské náboženství. ve 13. století Říše Mali zabíral území dnešního Mali, ale také Senegalu, Gambie, Guinei a části Mauretánie. Největší rozmach tato říše zaznamenala ve 14. století. V 15. století se osamostatnila Songhajská říše, která bylo do té doby součástí Říše Mali a ovládla značnou část území Říše Mali. V 16. století na území vpadli Marokánci a postupně ovládli jej. Na území dnešního Mali se postupně vytvoříli ještě dvě říše Tukulérská říše a Mandinská říše. V 19. století si území Mali podmanili Francouzi a vytvořili zde kolonii Francouzský Súdán, který se stal součástí francouzské západní Afriky.
bylo toto území součástí království Soss. Dále pak toto území bylo postupně součástí říše Mali a Songhaj až do 16. století. V polovině 15. století objevili území Portugalci a založili zde obchodní stanice. Následně toto území objevili i Francouzi, Nizozemci a Britové. Původní obyvatelé tohoto území byli často chytáni a odváženi do Ameriky jako otroci. V 18. století byl na území založen islámský stát pod vedením muslimské etniky Fulani. V roce 1890 se stala Guinea francouzskou kolonií a v roce 1895 byla včleněna do francouzské západní Afriky. V roce 1958, po referendu obyvatelstva, vyhlásila Guinea nezávislost. V 19. století si Mali podmanili Francouzi a vytvořili zde kolonii Francouzský Súdán, který se stal součástí Francouzské západní Afriky. Mali získalo samostatnost v červnu 1960.

Obyvatelstvo se skládá z několika etnik, z nichž nejpočetnější jsou Bambarové 33%, ostatní národy dosahují od 5-10%, např. Maurové, Dogoni, Tuaregové, Bozoové, Fulubové, Soghajci, Susuové a další. Mali je zemí s velkou tolerancí a snášenlivostí jednotlivých etnik. Jedinou vyjímkou jsou Tuaregové, kteří se nechtějí stát menšinou ve státě ovládaném většinovým obyvatelstvem černé pleti. Většina obyvatelstva, 90%, vyznává islám, o zbylá procenta se dělí domorodá náboženství, převážně animismus, který vyznává populace Dogonů a také křesťanství. Žádná etnická skupina neovládá vládu ani ozbrojené síly a politické strany nejsou založeny na etnické příslušnosti. Velkým problémem země je negramotnost, 67% polupace je negramotných. Mali patří k nejchudším zemím světa většina obyvatelstva žije za dolar a méně na den. Obyvatelstvo se živí převážně pěstováním bavlny a zemědělských plodin a pastevectvím.

Povrch Mali je rovinatý, na větší části se rozkládá Saharská poušť, Sahel a polopouště. Pouze na jihu se nacházejí úrodné roviny vhodné pro zemědělství. Mali se nachází v tropickém pásmu, kde převládá suché a horké počasí s výrazným rozdílem mezi denními a nočními teplotami.

Tuaregové

Kočovní nomádové s berberskými předky, vyznávající islám, obývají pouštní a polopouštní části Sahary a Sahelu. Tuto etniku tvoří cca jeden a půl milionu osob, jejichž hlavní obživou je kočovné pastevectví. Do dnešní doby si zachovali velkou část původní kultury včetně jazyka „Tamašek“ a písma „tifinar“. Tuaregové sami sebe nazývají „Kel Tamašek“ (v překladu „lidé mluvící jazykem Tamašek“, který je považován za dialekt berberštiny). Většina populace žije na území Mali (cca 500 tisíc osob), v Nigeru (700 tisíc osob), zbytek v Čadu, Súdánu, Burkině, Alžírsku a Libyi. Tuaregové nejsou typičtí Berbeři, jejich vzhled a barva kůže se liší podle oblastí, v nichž žijí; na severu mají většinou světlou pleť a evropské rysy, na jihu je barva jejich pleti tmavší a rysy mohou být podobné místnímu černošskému etniku. Tuaregové jsou hrdým bojovným národem, který byl v minulosti zapojen do obchodu s otroky ze subsaharské Afriky do arabských zemí severní Afriky. Jsou součástí etnik států subsaharské Afriky, avšak jejich národ je v těchto zemích národem menšinovým. Tuaregové se velmi těžko smiřují se skutečností, že se stávají menšinou ve státech ovládaných etnikami černé pleti, které donedávna znali jen jako otroky. V Mali a Nigeru jsou častá ozbrojená povstání Tuaregů.