main1

Malawi

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Malawi nebo-li Republika Malawi, oficiálním názvem „Republic of Malawi“, s rozlohou 118.480 km2, leží na jihovýchodě afrického kontinentu. Tato země je vnitrozemským státem. Na severu Malawi hraničí s Tanzánií, na severozápadě a západě se Zambií, na jihu a východě s Mosambikem. Země je státním zřízením republikou.
Hlavním městem je město Lilongwe. Úředním jazykem je angličtina, národním domorodým jazykem je čičevština, obyvatelstvo hovoří také místními domorodými jazyky. Malawi patří mezi nejchudší země světa.

Území dnešní Malawi obývaly již v dávné historii domorodé kmeny, o kterých však není dochováno příliš poznatků. Původními obyvateli území dnešní Malawi byli Khoisanové a Křováci. Tyto kmeny byly ale postupně vytlačeny až na jih území přicházivšími bantuskými kmeny. Od 17. století do 19. století bylo území pod nadvládou arabských východoafrických emirátů, kteří zde rozšířili islám. V 19. století objevili zemi Britové a až do 20. století byla jejich kolonií pod názvem „Njasko“. Roku 1964 získala země nezávislost.

60% populace tvoří domorodý kmen Malawijců. O zbylá procenta se dělí minoritní domorodé kmeny, potomci Britů a jiných Evropanů. Nejrozšířenějším náboženstvím je křesťanství, které vyznává 80% populace. Dalšími náboženstvími jsou islám s 12% a animismus s 8%. 35% obyvatel je negramotných. Malawijci žijí většinou na vesnicích, v matriarchátu a živí se zemědělstvím a pastevectvím. Domorodé kmeny jsou levnou pracovní sílou na bavlníkových a tabákových plantážích, které vlastní potomci Britů či jiných Evropanů. Tabák je jediným významným vyváženým produktem.

Téměř celým povrchem země se táhne Velká příkopová propadlina, jejímž nejvyšším pohořím je Shire Highlands na jihovýchodě země, s nejvyšší horou Sapitwa (3.002 m). V severní části se nachází jezero Malawi, tvořící dno propadliny. Zemí protéká řeka Zambezi. Na severozápadě země se ve výšce 2.600 m n.m. rozkládá náhorní plošina Nyika Plateau. Většina země pokrývají rozlehlé pastviny. Na území Malawi rozprostírá pět národních parků, kde lze pozorovat leopardy. Podnebí je zde tropické rovníkové s letním horkým a vlhkým obdobím dešťů a zimním horkých a suchým počasím.

Jezero Malawi

Jezero Malawi nebo-li swahilsky Nyasa leží na území státu Malawi, na hranicích se státy Tanzanie a Mosambik, v nadmořské výšce 472 m a tvoří dno velké příkopové propadliny. Toto jezero je třetím největším jezerem afrického kontinentu. Jezero má rozlohu 30.800 m. Jeho maximální hloubka je v severní části, kde sahá hluboko pod úroveň moře a činí 706 m. Břehy jezera na severu a severovýchodě jsou srázné a skalnaté, na jihu se rozkládají pobřežní roviny. Charakteristikou jezera jsou silné bouře a příboj u srázných a skalnatých břehů na severu. Součástí jezera jsou dva ostrovy: Likoma a Chizumulu. V jezeře je bohatá fauna, obývají jej krokodýli, hroši, cca 230 druhů ryb a vodního ptactva.

Národní jezerní park Malawi

„Lake Malawi National Park“ patří od roku 1984 do seznamu světového dědictví UNESCO. Jsou zde chráněny stovky druhů ryb a jejich endemických druhů.

Chongoni

„Chongoni Rock Art Area“, skalní malby v Chongoni z pozdní doby kamenné se rozprostírají na náhorní plošině o rozloze 127 m2, kde se nachází 127 nalezišť. tyto skalní malby patří od roku 2006 do seznamu světového dědictví UNESCO.