main1

Libérie

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Libérie, oficiálním názvem však „Republic of Liberia“, s rozlohou 111.370 km2, se rozkládá na rovníku, v západní části afrického kontinentu. Jih země je omýván vodami Guinejského zálivu Atlantského oceánu. Na západě země hraničí se Sierra Leone, na severu s Guineou a na východě s republikou Pobřeží slonoviny. Libérie je státním zřízením republikou. Hlavním městem je město Monrovia. Úředním jazykem je angličtina, obyvatelstvo používá cca 20 domorodých jazyků, z nichž pouze některé mají psanou formu (např. kpelle, golla, mande, kru atd.). Země je členěna na 15 regionů: Bomi, Bong, Gbarpolu, Gran Bassa, Grand Cape Mount, Grand Gedeh, Grand Kru, Lofa, Margibi, Maryland, Montserrado, Nimba, Rivercess, River Gee, Sione. Libérie je členem mnoha mezinárodních organizací např. ECA, ECOWAS, Interpol, UNESCO a další. Na území se nacházejí naleziště nerostného bohatství a to železné rudy, a také drahokamů a drahých kovů – diamantů a zlata.

Území dnešní Libérie (v překladu „země svobody“) obývali v historii domorodé kmeny, o kterých však není dochováno příliš poznatků. Stát byl založen v první polovině 19. století v duchu boje proti bezpráví a útlaku a stal se cílovým místem pro osvobozené otroky, kteří sem přicházeli převážně z amerického kontinentu. Mezi původním domorodým obyvatelstvem a poměrně vzdělanějšími kosmopolitními přistěhovalci, afro-američany, docházelo ke sporům a etnickým konfliktům a tím také k sociální diskriminaci původního obyvatelstva. Snad právě proto došlo v roce 1980 k vojenskému převratu ze strany původního obyvatelstva. Do konce 20. století následovaly dvě občanské války. Nyní je Libérie prezidentskou republikou, v čele s prezidentkou Mrs.E.Johnson-Sirleaf, která stojí v čele vlády, kterou jmenuje. Mrs.E.Johnson-Sirleaf byla první ženou na africkém kontinentu, která byla zvolena hlavou státu.

Obyvatelstvo je složeno z mnoha etnických skupin, jak původního domorodého obyvatelstva, tak potomků osvobozených otroků, afro-američanů a minoritních skupin jiných národností. Nejpočetnějšmi etnikami jsou Kpellové, kteří tvoří 20% celkové populace, dále např. Bassové se 14%, Danové s 8%, Kruové s 8%, Amerikanoliberijci s 5%, Libanonci, Indové a desítky dalších etnik. Nejrozšířenějšími náboženstvími jsou domorodá náboženství, která vyznává 40% populace a křesťanství, k němuž se hlásí 40% obyvatelstva. Minoritním náboženstvím v této zemi je islám. Většina obyvatelstvo pracuje v zemědělství na kaučukovníkových plantážích, dále pak při těžbě tropického dřeva a na nalezištích nerostného bohatství a přidružených průmyslových odvětvích.

Povrch země je mírně zvlněný, pobřeží lemují převážně písčiny, laguny a bažiny s mangonovníky. Střed země pokrývá středohoří. Nejvyšší horou je Mount Wutivi (1.440 m). Severozápadní hranicí protéká řeka Mano, jihovýchodní lemuje řeka Cavally. Podnebí v Libérii je rovníkové tropické, s prudkými dešti od května do října a od listopadu do března se suchými prašnými větry.