main1

Kuvajt - ropné království

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Kuvajt, oficiálním názvem „Stát Kuvajt“, s rozlohou 17.820 km2, leží v jihozápadní Asii na Arabském poloostrově. Jeho břehy omývají vody Perského zálivu. Ke Kuvajtu náleží také ostrovy Búbiján a Fajlaka a dalších několik malých ostrůvků v Perském zálivu. Jeho sousedy jsou na severu Irák a Saúdská Arábie. Kuvajt je státním zřízením konstituční monarchií. Úředním jazykem je arabština a angličtina. Hlavním městem země je město Kuvajt. Země se člení na šest provincií. Kuvajt je členem Ligy arabských států. Stát Kuvajt patří k nejbohatším státům světa díky svým nalezištím ropy. Na světové těžbě se podílí 9%.

První doklady o obyvatelstvu na území dnešního Kuvajtu pocházejí z 5 století př.n.l., kdy toto území osidlovali kmeny Sumérů a Dilmunů. Tyto kmeny obývaly území dnešního království cca 5000 let. Po různých kmenech přicházejících z Arabského poloostrova se vlády ujímá kmen Sabahů. Hospodářství v té době bylo založeno na lovu perel a obchodu s obyvatelstvem na území dnešního Iráku, Saudské Arábie, Pákistánu a Indie. V posledních stoletích byl Kuvajt pod ochranou Velké Británie a stal se jeho protektorátním územím. V roce 1930 byla na území objevena velká naleziště ropy. V roce 1961 vyhlásil Kuvajt nezávislost. Nárok na Kuvajt si činil Irák, který jej prohlásil nedílnou součástí svého území, avšak pod tlakem ostatních arabských států a Velké Británie se svých nároků vzdal. V Irácko-Iránské válce 1980-8 podporoval Kuvajt Irák, avšak po skončení této války se vztahy Kuvajtu a Iráku zhoršily. Do roku 1990 byl Kuvajt nejbohatším státem v oblasti. V roce 1990 obsadily území Kuvajtu irácké jednotky. Koaliční ofenzíva, která byla vedena ze Saudské Arábie cca po roce vytlačila tyto jednotky ze země, avšak země byla z většiny zničena. Následně byla infrastuktura a průmysl vybudován znovu a země je pod ochranou USA. Kuvajt se v nynější době řadí dle HDP na 4. místo v oblasti.

Obyvatelstvo tvoří ze 40% Kuvajťané, dalších 40% představují Arabové, přistěhovalci z jiných Arabských zemí, převážně z Egypta. Zbylých 20% procent zaplňují přistěhovalci z Pákistánu, Indie, Bangladéše, Sýrie a Filipín. Gramotnost v zemi je 84%. Občané Kuvajtu mají bezplatné základní, středoškolské i vysokoškolské vzdělání. Přistěhovalci na tuto výhodu nemají nárok. 85% obyvatelstva vyznává islám, o zbylých 15% se dělí křesťané, hinduisté, pársové a jiné náboženské menšiny. Těžba, zpracování a vývoz ropy a také zemního plynu je základem ekonomiky státu. Na území země se můžeme setkat s chovem dobytka a ve velmi omezené míře, díky nedostatku sladké vody, s pěstování datlových palem a zeleniny. 94% obyvatelstva žije a aglomeraci hlavního města.

Povrch území pokrývají z většiny pouště, na ostrovech se rozprostírají solné bažiny. Stálé vodní toky na území Kuvajtu neexistují. Nedostatek sladké vody brání rozvoji zemědělství. Sladká voda je získávana odsolováním vody mořské a dovozem. Podnebí je zde suché s minimem srážek. Průměrné teploty se pohybují v lednu od 15 st.C a v červenci do 45 st. C.