main1

Demokratická republika Kongo (Zaire)

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Demokratická republika Kongo, dříve Zaire, oficiálním názvem „République Démocratique du Congo“, s rozlohou 2.345.410 km2, se rozkládá na rovníku, ve střední části afrického kontinentu. Krátký západní výběžek země je omýván vodami Atlanského oceánu. Na severozápadě Demokratická republika Kongo hraničí s Republikou Kongo (Konžskou republikou), na severu se Středoafrickou republikou a Súdánem, na východě s Ugandou a Tanzánií a na jihu s Angolou a Zambií. Země je státním zřízením republikou. Hlavním městem je město Kinshasa. Úředním jazykem je francouzština, obyvatelé hovoří domorodými jazyky bantu, lingala, kingwana, kikongo, tshiluba, čiluba a swahilština. V zemi jsou velká naleziště nerostných surovin a to ropy, mědi, kobaltu, koltanu, uranu a tantalu; a také velká naleziště drahokamů – diamantů a drahých kovů – zlata.

Území dnešního Konga obývaly v historii domorodé kmeny, o kterých však není dochováno příliš poznatků. V 19. století toto území objevili první Evropan, Morton Henry za podpory belgického krále Leopolda II., který si tuto zemi přál mít za svoji kolonii. Území bylo kolonizováno králem Leopoldem II., stalo se jeho osobním vlastnictvím a bylo jím pojmenováno Svobodný stát Kongo. Jeho režim se vyznačoval brutalitou vůči obyvatelstvu a snahou získání co největšího finančního přílivu z těžby přírodních zdrojů. V tomto období byl počet obyvatel násilně snížen na polovinu. Díky mnoha protestům proti tomuto režimu byl belgický parlament donucen převzít z rukou krále Leopolda II. toto území jako svoji kolonii. Belgie nazvala tuto kolonii Belgické Kongo. V této době se zlepšily životní podmínky obyvatelstva a infrastruktura, avšak veškerou moc měl v rukou belgický parlament a koloniální guvernér. Roku 1960 se země osamostatnila pod názvem Republika Kongo, avšak sousedící Francouzské Kongo si tento název přisvojilo a tak se roku 1964 tato země přejmenovala na Demokratickou republiku Kongo. V roce 1965 nastal v zemi převrat, který zinscenoval Kasavuba, který se stal hlavou státu, nastolil vládu jedné strany a zestátnil těžební průmysl (těžba diamantů a mědi) a změnil název státu na Zaire v rámci poafričtění země. Roku 1996 se občanská válka v sousední Rwandě rozšířila i do Zaire. Do Zaire uplrchli kromě tisíců civilistů i příslušníci milicí Hutu a proto Rwandská vláda vyslala do Zaire ozbrojené síly. Zire postihla v roce 1997 první občanská válka a následně druhá občanská válka. v roce 1999 bylo podepsáno příměří, avšak boje na východě země trvají. Boje travají dodnes a zemřelo v nich dosud cca 4 miliony afričanů.
Od roku 2009 je země rozdělena do 26 autonomních provincií: Kinshasa, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Mai-Ndome, Kasai, Lulua, Kasai Oriental, Lomami, Sankuru, Maniema, Sud-Kivu, Nord-Kivu, Ituri, Haut-Uele, Tshopo, Bas-Uele, Nord-Ubangi, Mongala, Sud-Ubangi, Equateur, Tshuapa, Tanganyika, Haut-Lomami, Lualaba, Haut-Katanga.

Obyvatelstvo je složeno cca z 250 domorodých etnických skupin, z nichž většinu tvoří bantuské etniky. Početně nejsilnější etniky v zemi jsou Luba s 18%, Kongo s 16% a Mongo se 13% .Nejrozšířenějšími náboženstvím je křesťanství, které vyznává 80% obyvatelstva, zbylá procenta se dělí mezi animismus a různé afro-křesťanské sekty, z nichž nejrozšířenější je sekta Kimbanguism. 42% populace je negramotné. Přes 40% obyvatelstva trpí podvýživou. V zemi je cca 7% populace nakaženo virem HIV – AIDS. Přes obrovské nerostné bohatství se země potýká s velkými ekonomickými problémy, způsobené válkami a řadí se tak mezi nejchudší země světa.

Tento stát leží v tropickém pásmu, počasí je zde horké a vlhké, s větším množstvím srážek. Povrch státu je členitý, na velké části území se rozprostírá Konžská pánev. Na východě země se nachází pohoří Ruwenzori s nejvyšší horou Margherita ( 5.109 m), jehož součástí jsou jezera Albert, Edward, Kivu, Tanganika a Mweru. největší řekou země je řeka Kongo, která protéká územím a vlévá se do Atlantského oceánu. Při pobřeží leží na severu od řeky Kongo nížiny. V porostech tropického deštného pralesa se nalézají vzácné druhy dřevin jako baobab, mahagonovník, limba či africký ořech. Typově odlišné vzácné druhy dřevin rostou v savanách a to červený cedr, palma iroko a sabal. Konžský deštný prales je druhým největším deštným pralesem na světě. Na území Demokratické republiky Kongo leží národní parky, chráněné přírodní rezervace, kterou jsou na seznamu UNESCO. Tyto přírodní útvary, bohaté na endemické druhy fauny a flory, však zatím nejsou příliš vhodné pro cestovatele, protože zde není doud vytvořena fungující infrastruktura.

Národní park Virunga

„Virunga National Park“ se rozkládá na východním území státu v Měsíčních horách, v nadmořské výšce 800-5.000 m, zahrnuje bažiny, savany i lávová pole na svazích vulkánů a je domovem pro chráněný endemický druh – gorily horské. Některé se sopek, které jsou součástí Měsíčních hor, jsou dosud aktivní. Tento národní park patří od roku 1979 do seznamu světového dědictví UNESCO.

Národní park Salonga

„Salonga National Park“ se rozkládá na západním území státu a je tvořený převážně deštným tropickým pralesem. Tento národní park je domovem pralesních slonů a bůvolů. Je největší rezervací v tropických deštných pralesích a je přístupný pouze po vodě. Tento národní park patří od roku 1984 do seznamu světového dědictví UNESCO.

Národní park Garamba

„Garamba National Park“ se rozkládá na severním území státu, v sousedství Středoafrické republiky, zahrnuje savany a bažiny a byl vytvořen pro endemické druhy zvířat a pro větší druhy zvířat ohrožených pytláctvím a to žirafy, hrochy, nosorožce, bílé nosorožce a slony. Je největší rezervací v tropických deštných pralesích a je přístupný pouze po vodě. Tento národní park patří od roku 1980 do seznamu světového dědictví UNESCO.

Národní park Kahuzi-Biega

„ Kahuzi-Biega national Park“ se rozkládá na východním území státu, v okolí dvou vyhaslých vulkánů, je pokrytý tropickým deštným pralesem a je domovem pro chráněný endemický druh – gorily horské a další druhy primátů. Je největší rezervací v tropických deštných pralesích a je přístupný pouze po vodě. Tento národní park patří od roku 1980 do seznamu světového dědictví UNESCO.

Národní park Okapi

„Okapi Wildlife Reserve“ se rozkládá na východním území státu a byl vytvořen především pro endemický druh - okapi pruhované, kterých je zde cca třicet tisíc kusů. Toto území je domovem etniky Pygmejů. Tento národní park patří od roku 1996 do seznamu světového dědictví UNESCO.

Albertovo jezero

Sedmé největší jezero na africkém kontinentě, s rozlohou 5.600 km2, leží na hranicích Ugandy a Demokratické republiky Kongo (Zaire) v nadmořské výšce 617 m. Jezero je 30 km dlouhé a 160 km široké. maximální hloubka jezera je 58 m. teplota vody na povrchu dosahuje až 30 st.C. Jeho břehy jsou převážně srázné, kolem jižního konce jezera se rozprostírají bažiny. Jezero jako první Evropan objevil v roce 1864 Brit Samuel Baker, který jej pojmenoval po manželovi královny Viktorie, princi Albertovi.

Edwardovo jezero

Patnácté největší jezero na africkém kontinentě, s rozlohou 2.150 km2, leží leží na hranicích Ugandy a Demokratické republiky Kongo (Zaire), v nadmořské výšce 912 m. Jezero je 77 km dlouhé a 40 km široké. Maximální hloubka jezera je 111 m. na jeho březích se rozkládají dva národní parky: Národní park Virunga, nacházející se na území Demokratické republiky Kongo (Zaire) a Národní park královny Alžběty, nacházející se na území Ugandy. Jezero jako první Evropan objevil v roce 1888 Brit Henry Morton Stanley.