main1

Nekalé obchodní praktiky – klamavá reklama

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Opět nastává jaro a s ním i zvýšené nákupy zboží a služeb. V této souvislosti si Vám dovolíme připomenout, že spotřebitel je v EU a jejích členských státech chráněn před nekalými praktikami či klamavou reklamou jednotnými pravidly.

Dne 11.05.2005 byla přijata Evropským parlamentem „Směrnice o nekalých obchodních praktikách“. Tato směrnice sjednotila značné rozdíly v právních předpisech členských států EU, týkajících se nekalých obchodních praktik a klamavé reklamy a tím zaručuje korektní hospodářskou soutěž. Zároveň uvedená směrnice zavedla jednotná pravidla, která zajišťují vysokou míru ochrany spotřebitele před nekalými obchodními praktikami přímo ovlivňujícími rozhodnutí spotřebitele o zakoupení produktu či služeb. Citovaná směrnice také nepřímo chrání i oprávněné podnikatele před soutěživci, kteří nedodržují její pravidla.
Základním principem směrnice je zákaz nekalých praktik, tedy zejména klamavých jednání, klamavých opomenutí a agresivních obchodních praktik.

Klamavá jednání

Obchodní praktika je považována za klamavou, pokud obsahuje nesprávné informace a je tedy nepravdivá nebo pokud uvádí či je schopna uvést průměrného spotřebitele v omyl a může vést k rozhodnutí spotřebitele o obchodní transakci, které by jinak neučinil. Za klamavou praktiku je považováno také jakékoliv uvádění produktu na trh včetně srovnávací reklamy, která vede k záměně s jinými produkty, službami, ochranými známkami, obchodními firmami atd.

Klamavá opomenutí

Obchodní praktika je považována za klamavou, pokud s přihlédnutím na omezení sdělovacího prostředku opomene uvést závažné informace, které potřebuje průměrný spotřebitel v dané souvislosti, čímž může vést k rozhodnutí spotřebitele o obchodní transakci, které by jinak neučinil. Za klamavé opomenutí je považováno také poskytnutí závažných informací nejasným, nesrozumitelným či dvojznačným způsobem nebo jejich zatajení.

Výše uvedená směrnice byla do národních právních řádů států EU transportována v polovině roku 2007. V České republice začala platit ustanovení ze směrnice vyplývající 12.12.2007, tato ustanovení byla transponována mj. do zákona č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Mezi jinými toto v cestovním ruchu znamená např.:

Popis produktu slovy „gratis“, „zdarma“, „bezplatně“ a podobnými slovy – jsou klamavou praktikou ve chvíli, kdy spotřebitel musí zaplatit jakékoliv jiné náklady, než jen nevyhnutelné náklady spojené s reakcí na nabídku, s převzetím výrobku nebo služby či jejich doručením (vyjma služeb, které jsou uváděny jako fakultativní, tedy nad rámec konečné ceny zájezdu).

Reklama typu „přivábit a zaměnit“, tzn. výzva ke koupi produktu za určitou cenu a po té odmítnutí přijetí objednávek produktu s úmyslem propagovat jiný produkt.

Využití prostoru ve sdělovacích prostředcích k propagaci produktu (placená reklama v tisku), aniž by to byl spotřebitel schopen z obsahu jednoznačně poznat.