main1

Keňa - nejhezčí safari v Africe

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Keňa, oficiálním názvem „Republic of Kenya (Keňská republika)“, s rozlohou 582.646 km2, je státem na východním pobřeží Afriky. Jejími sousedy jsou na západě Uganda, na severozápadě Súdán, na severu Etiopie, na východě Somálsko a na jihu Tanzanie. Název Keňa je odvozen od nejvyšší hory Mount Kenya (5.199 m), která se nachází ve srdci země. Keňa je prezidentskou republikou. Úředním jazykem je swahilština angličtina, obyvatelé této země mluví vždy také svým kmenovým nářečím a malé procento arabštinou. Hlavním městem Keni je Nairobi.

Na území Keni se nachází cca 50 etno skupin, poskupin a kmenů, které mají svůj domorodý jazyk a většina si mezi s sebou nerozumí, domlouvají se mezi sebou úředním jazykem swahilštinou. Nejpočetnější skupinou jsou Kikujové, cca 20% obyvatelstva země. Menšími komunitami, kde každá tvoří okolo 5%, jsou Luo, Luihya, Kamba, Kaleniju Kisii a Meru. Nejrozšířenějším náboženstvím v zemi je křesťanství, naleznete zde však i v malém procentu islám, hinduismus a mnoho různých druhů domorodých náboženství. Průměrný věk obyvatelstva je 19 let. Přestože se jedná - na země afrického rovníku - o zemi s vyšším HDP díky přírodnímu bohatství a cestovnímu ruchu, činí nezaměstnanost téměř 50%.

V této zemi nedoporučujeme samostatný pohyb turistů, ani pronájem automobilu. Pohybujte se vždy se skupinou a průvodcem, nikde neukazujte větší množství peněz, nedávejte peníze ani žebrákům ani dětem, mějte po ruce vždy bombony či tužku. Na pláži nenechávejte své věci bez dozoru.

Historie Keni je stará několik milionů let, Ve velké příkopové propadlině u jezera Turkana byly objeveny jedny z nejstarších zkamenělých kosterních pozůstatků Homo Habilis a Homo Erectus, staré cca 2,6 milionů let. Domorodé obyvatelstvo bylo od 8. století do roku 19. století postupně pod nadvládou Arabů, Portugalců, Ománského imána, Zanzibarského sultána a Britů. V roce 1920 byla Keňa prohlášena britskou kolonií. V roce 1964 se stala země nezávislou republikou. Průměrný věk obyvatelstva je 19 let.

Povrch Keni je velmi různorodý, při pobřeží leží nížina, která se na severu rozšiřuje daleko do vnitrozemí. Nalezneme zde savany, stepi, ale i tropické pralesy. Na severu a severovýchodě jsou pouště a polopouště. U hranice s Etiopií se rozkládá Etiopská vysočina. Součástí velké příkopové propadliny jsou vulkanická pohoří s řadou malých jezer, kde rostou senecie, lobelie, protei a jiné exotické rostliny.

Podnebí v této zemi je tropické, s průměrnými celoročními teplotami 24-31 st.C a teplotou vody kolem 24 st.C. Pobřeží lemují pláže omývané Indickým oceánem, které jsou lemované korálovými útesy cca 500 m od pobřeží. Keňa je známá svými národní parky a rezervacemi, z nichž nejznámější jsou Tsavo (Tsavo East a Tsavo West) a Maasai Mara, Amboseli, dále pak národní park Mount Kenya, Hell´s Gate (Pekelná Brána), Samburu, Chyulu Hills a další. V této zemi s úžasnou florou a faunou se nachází proslavená jezera Turkana a Viktoriino jezero. Naleznete zde také jezera Nakuru, Magadi, Baringo a další. Téměř na rovníku, na jihu země a částečně v Tanzanii se rozkládá horský masiv Kilimandžáro (v překladu název znamená „svoboda“) ve swahilštině nazývaný „svítící hora“, v masajštině nazývaný „bílá hora“, činný vulkán, na němž se nachází nejvyšší hora Tanzanie a zároveň celého Afrického kontinentu vulkán Kibo (nejvyšší bod Uhuru Peak 5.895 m).

Tsavo East a Tsavo West

Národní park Tsavo National Park patří mezi největší národní parky nejen v Keni, ale i na světě. Jeho rozloha činí 20.821 km2.Tsavo East pokrývají zvlněné savany s mohutnými baobaby. Parkem protéká řeka Voi, na níž byla vytvořena přehrada Aruba Dam. Na řece Galana uvidíte skalní útvary vytvořené vodopády Luggards. Naleznete zde i největší lávový zkamenělý proud na světě, Yatta Plateau. Tento park je domovem obrovských stád tzv. červených slonů a vzácných antilop Hirola. Sloni jsou pokryti červeným prachem, neboť většina území parku má červenou zeminu. Tsavo West pokrývají rozsáhlé savany se vzrostlými stromy. Součástí parku jsou vodní plochy nedaleko Kilanguni a Ngulia, prameny Mzima Sprints, zkamenělé lávové proudy Shetani s mnoha jeskyněmi. V rezervaci Ngulia můžete pozorovat populaci nosorožce černého, který patří mezi ohrožené druhy. Dále zde uvidíte zebry, antilopy, slony, žirafy, pakoně a mnoho jiných druhů.

Maasai Mara

Národní park Maasai Mara patří mezi nejznámější a nejnavštěvovanější parky v Keni. Jeho rozloha činí 1.510 km2. Flora je zde zastoupena slony, lvi, gepardy, zebrami, žirafami, antilopami, hrochy, buvoly, šakaly, pštrosy, hyenami a dalšími druhy. Může zde sledovat migrace až milionových stád pakoňů hřívnatých a zeber, přesunujících se na nové pastviny. Atrakcí jsou masajské vesnice (enkangu), které je možné navštívit: turisté se pro domorodce stali zdrojem příjmů. Mají komu „pózovat“ a prodávat své rukodělné výrobky, a pracují také jako průvodci a strážci rezervací. Maasai Mara je spravována místními orgány, což je důležité pro ochranu přírody a zachování alespoň základních tradic a způsobu života Masajů.

Amboseli

Národní rezervace Amboseli, jehož název znamená v masajštině „Místo vody“, je chráněným územím, proslulým zastoupením rozmanitých biotopů, včetně slané polopouště a bujně zelených bažin. Součást mezinárodní sítě biosférických rezervací. Jedinečnost území rozpoznala už britská koloniální správa, který vyhlásila toto území za chráněné již v roce 1899. Uvidíte zde velká sloní stáda, nosorožce, slony, zebry, žirafy či impaly, lvi, gepardy, různé druhy opic a ptačích druhů. při pěkném počásí zde uvidíte vrchol Kilimandžáda. Máte zde možnost seznámit se zblízka s kulturou hrdých Masajů. V roce 2005 rozhodlo ministerstvo pro turistiku a ochranu přírody, že statut národního parku se změní na národní rezervaci, což v praxi znamená, že administrace parku včetně příjmů přejde z celostátní správy na místní masajská společenství.

Viktoriino jezero

Druhé největší sladkovodní jezero na zemi po Hořejším jezeru v Severní Americe je zároveň největším sladkovodním jezerem v Africe, s rozlohou 68.800 Km2. Nachází se z 51% na území Tanzanie, ze zbylé části se rozkládá na území Ugandy a Keni. Je dlouhé 320 km a široké 275 km. Průměrná hloubka jezera je 40 m, maximální 80 m. Celková délka jeho pobřeží je více jak 7.000 km. Jeho severní, východní a jižní břehy jsou nízké a písčité s množstvím zálivů a poloostrovů. Západní břehy jsou vyšší a příkřejší. Na jezeře se nachází mnoho ostrovů, z nichž nejznámější jsou Sese a Ukerewe. Jezero je obklopeno savanami. Poblíž východního pobřeží se těží zlato a diamanty.

Jezero Turkana

Dříve Rudolfovo jezero, s rozlohou 8.500 km 2, je bezodtoké slané jezero, které svým severním koncem zasahuje do Etiopie, se nachází v tektonické propadlině v nadmořské výšce 375 m. Maximální hloubka jezera je 73 m . Je dlouhé 220 km a široké 50 km. Na jezeře jsou tři ostrovy sopečného původu, z nichž prostřední je aktivní sopkou. u jezera žije několik stovek příslušníků domorodého kmene El Molo. Díky malé hloubce je jezero teplé a životadárné. Žije zde nespočetné množství ryb a vodního ptactva, tisíce krokodýlů a nejpočetnější kolonie hrochů na světě.