main1

Katar - nejen mediální velmoc

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Katar, oficiálním názvem „Stát Katar“, s rozlohou 11.437 km2, leží v jihozápadní Asii na Arabském poloostrově. Jeho východní, západní a severní břehy omývají vody Perského zálivu. Jeho sousedy jsou na jihu Saúdská Arábie a na západě ostrovní stát Bahrajn. O Hawárské ostrovy, které patří od roku 2001 k Bahrajnu, vedla země do toho roku vleklý územní spor se svým sousedem Bahrajnem. Katar je státním zřízením monarchií. Úředním jazykem je arabština, část obyvatelstva hovoří také anglicky. Hlavním městem země je město Dauhá. V zemi neexistují politické strany ani parlament, hlavní moc má emír a Poradní shromáždění čítající 45 osob, z nichž jednu třetinu jmenuje emír a zbylé dvě třetiny volí občané. Katar je členem Ligy arabských států. Stát Katar patří k nejbohatším státům světa díky svým nalezištím ropy. Na světové těžbě se podílí 5%. Ve srovnání s ostatními zeměmi Perského zálivu mají v Kataru sdělovací prostředky značnou volnost projevu, Katar je také sídlem televizní stanice Al-Džazíra.

První doklady o obyvatelstvu na území dnešního Kuvajtu pocházejí z 5 století př.n.l., kdy toto území osidlovali kmeny Sumérů a Dilmunů. Tyto kmeny obývaly území dnešního království cca 5000 let. Posléze přicházejí na území různé menší kmeny z Arabského poloostrova, které se živí rybolovem a lovem perel. V 7. století n.l. se na území rozšířil islám a území vládnou chalífové. V roce 1916 se stal Katar protektorátním územím Velké Británie. V roce 1939 byla na území objevena velká naleziště ropy, která změnila národní ekonomiku a životní úroveň obyvatelstva. V roce 1971 vyhlásil Katar nezávislost. Katar se v nynější době řadí dle HDP na 3. místo v oblasti.

Katar je kosmopolitní zemí. Obyvatelstvo tvoří z 20% Katarští Arabové, kteeří jsou občany Kataru. Dalších 20% představují etničtí Arabové, přistěhovalci z jiných Arabských zemí. Zbylá procenta zaplňují přistěhovalci z Pákistánu s 18%, z Indie 18% a Iránu 14%. Gramotnost v zemi je 82%. Většina přistěhovalců pracuje v ropném průmyslu. Životní úroveň občanů Kataru je vysoká.Občané Kataru mají oproti ostatnímu obyvatelstvu významné výhody vyplývající z jejich občanství: bezplatné základní, středoškolské i vysokoškolské vzdělání, bezplatnou zdravotní péči a neplatí daň z příjmu. V posledních pěti letech byly v zemi zřízeny zásluhou vlády pobočky řady amerických vysokých škol. 93% obyvatelstva vyznává islám, o zbylých 7% se dělí křesťané, a hinduisté. V rodinných a osobních záležitostech převládá islámské právo. 60% obyvatelstva žije v hlavním městě Dauhá, 31% v přístavním městě Umm Sajd. Těžba, zpracování a vývoz ropy a také zemního plynu je základem ekonomiky státu. Do země se dováží strojírenské výrobky, dopravní prostředky a potraviny.

Povrch území tvoří pustá nížinatá planina, kterou pokrývají z většiny pouště. Nedostatek sladké vody brání rozvoji zemědělství. Sladká voda je získávana odsolováním vody mořské a dovozem. Podnebí je zde suché s minimem srážek. Průměrné teploty se pohybují v lednu od 15 st.C a v červenci do 45 st. C.

Al-Džazíra

Al-Džazíra je arabská televizní stanice, která byla založena roku 1996, se sídlem v Kataru. Vysílání probíhá v arabštině 24 hodin denně. V roce 2006 zahájila stanice anglické vysílání pod názvem Al Jazeera English.