main1

Jemen

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Jemen, oficiálním názvem „Jemenská republika“, s rozlohou 527.970 km2, leží v jihozápadní Asii na jihu Arabského poloostrova. K Ománu patří také ostrov Sokotra, ležící v Arabském moři. Jeho jižní břehy omývají vody Arabského moře, západní břehy vody Rudého moře. Jeho sousedy jsou na severu Saudská Arábie a naseverovýchodě Omán. Jemem je státním zřízením republikou. Úředním jazykem je arabština. Hlavním městem země je město San´á (Saná). Jemen se člení na 21 guvernorátů a jeden samosprávný územní celek. Jemen je členem Ligy arabských národů. Na území státu, v okolí města Adenu, se nalézají významná ložiska ropy.

Původními obyvateli na území dnešního Jemenu byly semitské kmeny, které území osidlovali cca 3000 let př. n.l. Jejich domovinou byla převážně poušť Rub al-Chálí. Tyto semitské kmeny byly cca 2300 let př.n.l. sjednoceny kmenem Qahtan. Zabývaly se především obchodem na pobřeží Rudého moře. Současně s kulturou Qahtan se vyvíjela i kultura Tihama. 800 let př.n.l. ovládla území Sabejská dynastie a založila zde Sabejskou říši, která velice prosperivala a oplývala bohatstvím. Římané tuto říši nazývali „Arabia Felix“. Mezi nejvýznamnější obchodní artikly patřilo kadidlo a myrtha. Říše prosperovala čtrnáct století. V tu dobu byl na území vybudován důmyslný systém podzemních vodních kanálů v horách a přehrad. Současně vznikala království Aksum, Dam´t a Hadramaut. Ve 4. století n.l. byla království a říše sjednoceny v jeden celek. Postupně se na území od 7.století n.l. začal šířit islám. V 16. století se stal Jemen součástí Osmanské říše (Otomanské říše), jenž byla islámským sultanátem, kde vládla dynastie Osmanů. Dále následovala období, založená na získání nadvlády nad městem Aden, největším přístavem na rozhraní Rudého moře a Indického oceánu, protože kdo ovládal a kontroloval toto město, ovládal a kontroloval spojení mezi Rudým mořem a Indickým oceánem. Vystřídaly se zde nadvlády Turků, Britů a jemenských islámských vůdců. V roce 1962 byla vyhlášean na severozápadě území Jemenská arabská republika (Severní Jemen). To vše vyústilo v roce 1962-7 v občanskou válku, po jejímž konci vznikla na jihu území Jemenská lidově demokratická republika (Jižní Jemen). V roce 1979 opět vypukla občanská válka mezi těmito dvěma celky a roku 1990 došlo ke sjednocení pod jeden stát, plurativní republiku, s více politickými stranami.

Majoritním obyvatelstvem jsou Arabové, cca 1,2% obyvatelstva tvoří přistěhovalci z Afriky a Indie. Většina obyvatelstva, cca 75% žije na venkově. Obyvatelstvo vyznává islám, 53% populace jsou sunnité a 43% šíité. Jemen patří k rozvojovým zemím, kde sociální péče a školství je na velice nízké úrovni.

Povrch území Jemenu je zvlněný, s nížinou při pobřeží, náhorní plošinou ve vnitrozemí a na východě země planinou Tihamah. Náhorní plošinu lemují četná hluboká údolí. Údolí jsou pokryta křovitou vegetací, na náhorní polšině se rozkládají rozlehlé stepi. Západ země je hornatý, nalézá se zde nejvyšší hora země Nabí Šuajb (3.760 m). V zemi se pěstují zemědělské plodiny, ale uvidíme zde také kávové a bavlníkové plantáže a planáže vinné révy. Jemen leží v tropickém pásmu, počasí je suché a horké, ve vyšších polohách chladnější. Vyjímku tvoří západní horské oblasti, kam přináší letní monzun z Indického oceánu srážky.

Poušť Rub al-Chálí

Poušť Rub al-Chálí (v překladu „Prázdná čtvrť“), s rozlohou 650.000 km2 je jednou z největších písečných pouští světa. Nalézá se na jihu Arabského poloostrova a je součástí území Saudské Arábie, Ománu, SAE a Jemenu.

Ostrov Sokotra

Sokotra je název ostrova a malého souostroví čtyř ostrovů o rozloze 3.796 km2. Nachází se v Arabském moři cca 415 km jihovýchodně od Jemenu, v blízkosti poloostrova „Arabský roh“. Geograficky patří k Africkému kontinentu. Většinu ostrova tvoří náhorní plošina a pohoří Haghier, s nejvyšší horou 1.525 m.

San´á (Saná)

San´á je hlavním městem Jemenu, jehož historie sahá až do starověku. Podle pověsti bylo založeno Noemovým synem Sémem. Jeho staré město bylo roku 1986 zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO. San´á leží v centrálním Jemenu, 320 km od přístavu Aden, ve výšce 2.200 m a je obklopeno pohořím.

Zabib

Zabib je jedno z nejstarších měst v Jemenu, které bývalo centrem arabského světa. Od roku 1993 je zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO především kvůli své jedinečné architektuře. Historickými památkami jsou Velká mešita a Univerzita. Zabib leží v jihozápadní části území, ve východním výběžku planiny Tihamah, cca 16 km od břehů Rudého moře.