main1

Gambie

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Gambie, oficiálním názvem „Republic of The Gambia“, s rozlohou 11.300 km2, je nejmenším státem na africkém kontinentu. Rozprostírá se v západní části Afriky při pobřeží Atlanského oceánu a jeho jediným sousedem vyjma západní strany, jejíž břehy omývají vody Atlanského oceánu, je Senegal. Gambie je státním zřízením republikou. Hlavním městem je město Banjul. Úředním jazykem je angličtina, mandingoa wulufština. Obyvatelé této země mluví také mnoha svými kmenovými nářečími.

Území dnešní Gambie bylo až do 11. století součástí říše Ghana. Ve 14. stole bylo součástí říše Mali a v 15. století Songhajské říše. V polovině 15. století objevili území Portugalci a založili zde obchodní stanice. Původní obyvatelé tohoto území byli často chytáni a odváženi do Ameriky jako otroci. Od konce 15. století průběžně do 18. století je území rozparcelováno na drobnější kmenová království. Od 18. století se zde střídá o nadvládu Británie s Francií. V průběhu 19.století je Gamibie spravována již jako součást Britské západoafrické federace, později jako samostatná kolonie s vlastním guvernérem. V roce 1965 vyhlásila Gambie nezávislost a stala se samostatnou republikou.

Obyvatelstvo se skládá z několika percentuálně největších etnik, z nichž Mandingové činí 39% populace, Fulbové 16%, Wolofové 13% a Djolové 9%. O zbylá procenta se dělí nespočet menších kmenů. Nejrozšířenějším náboženstvím je islám 90%, o zbylá procenta se dělí křesťanství a animismus. Gambie je málo rozvinutým zemědělským státem, kde se obyvatelé živí převážně pěstováním rýže, prosa, manioku, luštěnin, kukuřice a bavlny a také pastevectvím a rybolovem. Kriminalita v této zemi je nižší než v ostatních zemích střední Afriky, problémem jsou pouze krádeže nejčastěji na tržištích, trajektech, v taxicích a na plážích.

Území Gambie je rozloženo v nížině v okolí řeky Gambie, která ústí do Atlanského oceánu a na pobřeží Atlanského oceánu, které je lemováno písčitými plážemi. Podnebí v této zemi je tropické, s průměrnými celoročními teplotami 25-35 st.C. Letní období v této zemi je od listopadu do května. Od června do října zde vládne počasí s častými tropickými srážkami.

řeka Gambie

Řeka Gambie je dlouhá 1.120 km a pramení v severní Guineji. Její koryto je členité, s množstvím ostrovů a peřejí, na středním toku bažinaté. Před ústím do Atlanského oceánu se rozšiřuje až na 20 km. U ústí řeky se nachází hlavní město Gambie Banjul. Mořská voda z Atlanského oceánu se díky přílivu dostává až do vzdálenosti 150 km od ústí. Lodní doprava je možná až do vzdálenosti 500 km od ústí.