main1

Evropský průzkum o cestování

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Evropská komise zveřejnila v březnu 2010 výsledky průzkumu o postojích obyvatel Evropské Unie k cestovnímu ruchu. Evropský průzkum byl proveden v průběhu února 2010 v celkem 27 členských zemích EU a zároveň i 5 nečlenských zemích a to Turecku, Norsku, Islandu, Chorvatsku a Makedonie. Tento průzkum probíhal u náhodně vybraných 30 000 občanů starších 15 let. Jeho důvodem bylo získání informací o jejich cestování v roce 2009 a předpokladu pro rok 2010. Z výsledků tohoto mapování vyplynula následující zjištění.

V roce 2009 vycestovalo za dovolenou 65% dotázaných. 35% dotázaných v roce 2009 nevycestovalo a jako hlavní důvod toho, že nevycestovali, uvedlo finanční důvod. Nejčastější motivací pro uskutečnění dovolené byl odpočinek a rekreace, cílem požadavek pláže a sluníčka. Nejnavštěvovanějšími destinacemi byly Francie, Itálie, Španělsko a Řecko v EU a mimo EU pak Tunisko, Turecko, Egypt a ze vzdálenějších destinací mimo EU USA.

V době konání průzkumu, tedy v únoru 2010, bylo rozhodnuto vycestovat za dovolenou v roce 2010 51% dotázaných, kteří byli rozhodnuti o typu a délce dovolené a cílové destinaci. 28% dotázaných nebylo ještě v době průzkumu rozhodnuto o typu a cíli dovolené, ale již bylo rozhodnuto vycestovat. Pouze 21% dotázaných uvedlo, že v roce 2010 cestovat nebudou.

Z průzkumu lze předpokládat, že počet obyvatelstva Evropské Unie, které má za cíl v roce 2010 vycestovat za dovolenou, se výrazně zvýší oproti roku 2009.