main1

Evidence cestujících v letecké přepravě

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Jmenná evidence cestujících v letecké přepravě.

V únoru 2011 přijala Evropská komise návrh směrnice o používání údajů ze jmenné evidence cestujících v letecké přepravě. Na základě této legislativní normy budou mít letecké společnosti povinnost poskytnout při mezinárodních letech úřadům členských zemí EU 19 údajů PNR (Passanger Name Record), obdobných jako jsou požadovány při letech do USA ze strany amerických úřadů. Návrh směrnice je nyní předložen k prvnímu čtení v Evropském parlamentu.

Návrh směrnice je prevencí pro odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických činů a organizovaného zločinu.

Směrnice mj.zakotvuje povinnost leteckých společností předávat údaje určenému subjektu v členském státu a zároveň přísnou ochranu osobních údajů a soukromí tak, aby údaje jmenné evidence cestujících nebylo možné využívat jinak než k účelům boje proti terorismu a organizovanému zločinu. Smernice stanoví jednoznačná pravidla pro předávání těchto údajů a pro jejich uchovávání, které nesmí přsáhnout dobu pěti let. Na přípravě této směrnice spolupracovala také ECTAA.

Navrhovanou dobou zapracování směrnice do národních právních řádů členských zemí Evropské unie jsou dva roky po jejím přijetí Evropským parlamentem a Radou.