main1

Cestovní pas a poplatek za vydání

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Aktuální situace k 15.6.2011

CESTOVNÍ DOKLADY PRO ZAHRANIČÍ

Před cestou do zahraničí si:

- zkontrolujte platnost veškerých cestovních dokladů; ověřte funkčnost dat a správnost údajů v cestovním pase se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji; Zjistěte podmínky vstupu a pobytu v zemi, kterou hodláte navštívit.

VYDÁNÍ CESTOVNÍHO DOKLADU

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji:

- vydává se v České republice ve lhůtě 30 dnů

- vydává se na zastupitelském úřadě v zahraničí ve lhůtě 120 dnů

- vydává se dětem do 15 let s dobou platnosti na 5 let

- vydává se občanům starším 15 let s dobou platnosti 10 let

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji:

- vydává se v České republice ve lhůtě do 30 dnů

- vydává se na zastupitelském úřadě v zahraničí ve lhůtě do 120 dnů

- vydává se s dobou platnosti na 6 měsíců

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO DOKLADU

Žádost o cestovní pas může podat:

- občan České republiky
- jeho zástupce
- Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, a to za splnění všech podmínky a za účasti občana, jemuž je pas vydáván.

PŘEVZETÍ CESTOVNÍHO DOKLADU

Cestovní doklad může převzít:

- občan starší 15 let, do 18 let však s doložením písemného souhlasu zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem
- zákonný zástupce za občana mladšího 15 let
- pěstoun, osoba, které byl dotyčný svěřen do výchovy, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy pečující na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let

MÍSTA VYDÁNÍ A POPLATEK

Vydání cestovního Žádost o vydání cestovního pasu přijímají úřady obce s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu.

Standardní cestovní pas s biometrickými údaji je vydáván do 30 dnů od podání žádosti. Poplatek činí 600 Kč.

Kdo spěchá, může požádat o takzvaný bleskový pas bez strojově čitelných údajů - ten je za výrazně vyšší poplatek 1500 Kč a je vydáván do 15 dnů. Platí však jen půl roku.

Podání žádosti k vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji:

- žádost se nepodává na úředním tiskopisu – stačí předložit doklad potvrzující identitu žadatele
- fotografie není potřeba – pořizuje ji příslušný úřad při podání žádosti

Podání žádosti k vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a nosiče dat s biometrickými údaji:

- žádost se podává na úředním tiskopisu, který je k dispozici:
v České republice na obecním úřadě obce s rozšířenou působností; na úřadě městské části Praha 1 až 22 ;
na magistrátě v Ostravě; na magistrátě v Plzni;
na matričním úřadě; v zahraničí na zastupitelském úřadě.
- k žádosti se přikládají:
dvě fotografie; doklady potřebné k vydání cestovního pasu – občanský průkaz nebo plná moc v případě podání zplnomocněným zástupcem