main1

Bhútán

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Bhútán, oficiálním názvem „Bhútánské království“, místním obyvatelstvem nazývaný „Země hřmícího draka“, s rozlohou 47 000 km2, se rozkládá v jižní Asii, na východní straně Himalájí. Jeho sousedy jsou na severu Tibetská autonomní oblast, za níž leží Čína, na jihu, východě i západě Indie. Od Nepálu je království odděleno Indií (státem Sikkim). Bhútán je státním zřízením konstituční monarchií. Úředním jazykem je jazyk dzongkä, obyvatelstvo hovoří tibetskými a nepálskými dialekty a asámštinou. Část obyvatelstva se domluví také anglicky. Hlavním městem země je městoThimphu. Království je rozděleno do 18 distriktů. V zemi jsou naleziště černého uhlí vápence, mramoru, sádrovce a grafitu.

Doklady o obyvatelstvu na území dnešního Bhútánského království pocházejí až z 9 století n.l., kdy toto území postupně osidlovaly tibetské kmeny, které zde vytvořily v 11. století vlastní stát. Tento stát se stal v 17.století knížectvím pevně svázaným s Tibetem. O pár let později toto území ovládli Číňané, které ze země vyhnal až vládce Namgjal, který sjednotil jednotlivé kmeny a zavedl právní řád. Pod jeho vedením byly vedeny mnohé nájezdy na území dnešní Indie. Po jeho smrti se opět rozhořely kmenové rozbroje a na území vstoupila Británie, která postupně vyvlastnila hlavní dopravní cesty a osmnáct hlavních údolí země. Roku 1910 se stalo území britským protektorátem. Poté převzala Indie kontrolu nad obranou země a zahraniční politikou země. nezávislost byla vyhlášena až roku 1949. Otroctví bylo v této zemi zrušeno až v roce 1956. Roku 1971 se stal Bhútán členem OSN. Od roku 1990 až do roku 1999 platil v zemi zákaz sledování zahraničních televizních stanic. Internet byl v zemi zpřístupněn až v roce 2000. V zemi je zákazána činnost politických stran, od roku 2004 zakázán prodej tabáku a platí zde zákaz kouření.

Většina populace, cca 75%, vyznává tibetský buddhismus. Cca 22% obyvatelstva jsou hinduisté, o zbylá tři procenta se dělí muslimové a vyznavači bönismu. Bhútán patří k nejchudším zemím světa. Zemědělská půda zabírá pouhých 8% povrchu země, a pastviny 6% země. Přesto zemědělství živí 93% obyvatelstva. Majiteli většiny zemědělské půdy jsou lámaistické kláštery a feudálové. Pastviny se rozprostírají na 6% země, kočovníci chovají především koně, jaky, muly, kozy a ovce. V lesních porostech se těží především týkové dřevo.

Většina povrchu této země je hornatá, cca polovina území leží v nadmořské výšce více jak 3.000 m. Ve výškách 4.500 m n.m. pokrývá povrch trvale sníh a ledovce. Více jak 55% rozlohy země pokrývají lesnaté porosty, na severu lesy borovic, dubů, jedlí a pěnišníků, na jihu se rozprostírají týkové lesy. Nejvyšší hora se nazývá Kula Kangri (7.553 m). Celé území je protknuto mnohými vodními toky, z nichž nejdelší řeka Sankoš je dlouhá 190 km.

Podnebí na severu, východě, západě a středu je vysokohorské, chladné a suché. Na jihu převládá subtropické klima, vlhké a monzunové. Půl roku od dubna do září trvá období dešťů. Průměrné teploty v hlavním městě Thimphu jsou v červenci cca 15 st.C a v lednu 0 st.C.