main1

Bahrajn

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Bahrajn nebo-li Bahrajnské království, oficiálním názvem „Mamlákat al.Bahrajn“, s rozlohou 665 km2, leží v jižní části Perského zálivu. Bahraj je ostrovním státem, který se skládá z hlavního ostrova a 32 menších ostrůvků. O Hawárské ostrovy, které patří od roku 2001 k Bahrajnu, vedla země do toho roku vleklý územní spor se svým sousedem Katarem. Jeho nejbližšími sousedy jsou na západě Saúdská Arábie a na jihovýchodě Katar. S pevninou Saúdské Arábie je ostrovní stát spojen nasypanou hrází a několika mosty v délce 25 km. Tato cesta je nazývána „Cestou krále Fahda“. Bahrajn je státním zřízením konstituční monarchií. Úředním jazykem je arabština. Hlavním městem země je město Manáma. Bahrajn je členem Ligy arabských států. Roku 1932 byla objevena na území království ropa. Tento objev ropy byl prvním na arabském straně zálivu. To umožnilo v tomto státě okamžitý vzestup zdravotní péče a vzdělání. Ropa tvoří 60% exportu a státních příjmů země. Bahrajn je také jedním z nejdůležitějších finančních center Blízkého východu.

Hlavní ostrov i okolní ostrůvky byly původně součástí Arabského poloostrova. Cca r.6000 př.n.l. došlo k jejich odtržení od pevniny. První doklady o obyvatelstvu na území dnešního Bahrajnu pochází kolem r.3000 př.n.l., kdy toto území osidlovali kmeny Dilmunů. Tyto kmeny obývaly území dnešního království cca 2000 let. Po tu dobu probíhal mezi těmito kmeny a kmeny Sumerů udržovali čilé styky a obchod. Dilmunové zároveň obchodovali s kmeny na území dnešního Pákistánu a Indie. V 8 století př.n.l. se stalo toto území vazalským státem Asýrie a posléze součástí babylonského impéria. Od 3 století př.n.l. do 3 století n.l. bylo území známo pod názvem Tylos a velice prosperovalo díky obchodu s perlami. Návazně se území dnešního bahrajnu stalo součástí Perské říše. V té době zde byla založna nestoriánské odnož křesťanství. Od roku 640 n.l. se začal mezi obyvatelstvem významně šířit islám. Bahrajn se stal součástí chalífátu Abásovců, následně byl ovládnut Mongoly a r.1487 Ománci. Roku 1521 ovládli území Portugalci, dále Peršani a rod Chalífovců z Kataru. Od roku 1861 se stal Bahrajn protektorátním územím Velké Británie. V roce 1971 vyhlásil Bahrajn nezávislost.

Obyvatelstvo země tvoří z 65% Arabové, zbylá procenta jsou Peršané, Indové a Pákistánci. 90% obyvatelstva vyznává islám, z toho jsou 55% šíité a 35 % sunnité, 10% obyvatelstva se hlásí ke křesťanství. Gramotnost v zemi činí 89%. Podnebí je zde suché tropické, s nízkým spadem ročních srážek.