main1

Angola

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Angola nebo-li Angolská republika, oficiálním názvem „República de Angola“, s rozlohou 1.246.700 km2, leží na západním pobřeží afrického kontinentu na a pod rovníkem. Její 1.600 km dlouhé pobřeží je omýváno vodami Atlanského oceánu. Na severu Angola hraničí malým úsekem s Republikou Kongo (Konžskou republikou), na severu a severovýchodě a východě s Demokratickou republikou Kongo, na východě se Zambií a na jihu s Botswanou a Namíbií. Země je státním zřízením republikou. Hlavním městem je město Luanda. Úředním jazykem je portugalština, obyvatelé hovoří domorodými bantuskými jazyky. Angola se člení do 18 provincií a to: Bengo, Benguela, Bié, Cabinda, Cuando Cubango, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Cunene, Huambo, Huila, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico, Namibe, Uige, Zaire. V zemi jsou velká naleziště ropy a také velká naleziště drahokamů – diamantů a drahých kovů – zlata. V jihozápadní části země se rozkládá poušť Namib.

Území dnešní Angoly obývaly v historii domorodé kmeny, o kterých však není dochováno příliš poznatků. Od 14. století toto území bylo součástí Konžské říše a následně říše Ndongo. V 15. století přistál u pobřeží dnešní Angoly Portugalec Diego Cäo a v dalších letech započala kolonizace tohoto území Portugalci, která trvala do poloviny 17. století, kdy zemi ovládli na sedm let Nizozemci. Poté se opět země stala portugalskou kolonií a v roce 1951 zámořskou kolonií s názvem Portugalská západní Afrika. Během deseti let se v Angole zformovala tři domorodá hnutí usilující o nezávislost na Portugalsku a začala čtrnáctiletá válka, na jejímž konci byla vyhlášena v roce 1975 nezávislost. Krátce nato mezi původními třemi domorodými frontami, které spolu bojovali za nezávislost země, propukla občanská válka, která s přestávkami trvala až do roku 2002, kdy byl uzavřen klid zbraní. Politická moc je soustředěna v rukou prezidenta, výkonná moc v rukou prezidenta a vlády.

Obyvatelstvo je složeno z mnoha domorodých etnických skupin, z nichž většinu tvoří bantuské etniky. Početně nejsilnější etniky v zemi jsou Ovimbundu s 37%, Kimbundové s 25% a Mbundové s 22%. Dalšími méně početnými etnikami jsou Mesticové, Ngangulelové, Humbové, Kongové, Bankongové, Křováci a potomci Portugalců. Nejrozšířenějšími náboženstvími je křesťanství, které vyznává 89% obyvatelstva a animismus s 11%. Většina obyvatelstva se živí z vlastní zemědělské činnosti. V porostech tropického deštného pralesa se nalézají vzácné druhy dřevin jako baobab či mahagonovník.

Křováci

Křováci jsou původním etnikem Khoe/San, žijícím v jižní části afrického kontinentu. První dochované poznatky o tomto etniku pocházejí z doby před 60.000 lety. Od střední doby kamenné žijí dosud téměř nezměněným způsobem života na velmi nízké civilizační úrovni života. Tyto kmeny se živí lovem a sbíráním rostlin, plodů, ale také hmyzu, červů, larev a měkkýšů. Od devadesátých let 20. století byly kmeny nuceny rozšiřující se civilizací přejít i na chov zvířat. Pro tuto etniku je charakteristický velmi malý vzrůst cca 145 cm s krátkými končetinami, velmi malými chodidly a rukami, s minimálním podkožním tukem, vrásčitou kůží v jejíchž záhybech se udržuje vlhkost a kudrnatými černými krátkými vlasy, dohovořívají se jazyky, které zahrnují „mlaskavé“ zvuky. Křováci jsou rovnostářskou společností, kde postavení žen vůči můžům je rovné. Křováci se neustále stěhují a hledají zeleň. Svá obydlí či spíše přístřešky formují do kruhu v blízkosti vodního zdroje. Tento národ byl bantuskými kmeny a později bělohy zatlačen do nejpustších krajů jihoafrického kontinentu, v zemích Zimbabwe, Mozambik, Lesotha, Svazijsko, Botswana, Nambie a Angola.

poušť Namib

Poušť Namib (v překladu „nesmírný prostor“ či „velká prázdnota“), s rozlohou 50.000 km2, se rozkládá při západním pobřeží afrického kontinentu, ve státě Namibie a částí ve státě Angola. Poušť je velmi vyprahlá, rozdělená řekou Kuiseb na severní a jižní část. Povrch severní části pouště pokrývají štěrková pole, skalnaté útesy a propasti. Povrch jižní části pouštěn pokrývá písek a písečné duny; nacházejí se zde, poblíž místa zvaného Sesriem, také nejvyšší písečné duny na světě, vysoké cca 340 m. Tato poušť je považována za nejstarší poušť na světě. Na poušti se vyskytují endemické druhy flory a fauny. Na území pouště leží naleziště wolframu a diamantů.