main1

Amerika

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Amerika je jedním z šesti zemských kontinentů a je jediným kontinentem, jehož celé území leží na západní polokouli. Tradičním datem objevení Ameriky Evropany je rok 149, kdy k břehům světadílu pod španělskými vlajkami přirazila flotila vedená Kryštofem Kolumbem. Z Evropy však s velkou pravděpodobností vstoupili na americkou půdu jako první Vikingové, a to již o několik stovek let dříve. Z fyzicko-geografického hlediska se rozlišuje na tři oblasti: Severní, Střední a Jižní Amerika, které od sebe dělí Panamská šíje. Západní pobřeží Ameriky omývá Tichý oceán, východní Atlantický oceán, na severu světadíl zasahuje též do Severního ledového oceánu. Amerika pokrývá 8,3 % povrchu Země (28,4 % pevniny) a žije v ní okolo 14 % lidské populace (cca. 900 milionů).

Severní část americké pevniny tvoří Severní Amerika. Svou rozlohou zaujímá třetí místo mezi kontinenty. Na jejím území se nacházejí dva světově významné státy, které zabírají více než tři čtvrtiny území. Je to Kanada a Spojené státy americké (USA). Také největší světový ostrov – Grónsko náleží k Severní Americe. Na jih od hranic USA leží Mexiko, ostrovy a souostroví Malých a Velkých Antil a Střední Amerika. Severní Amerika oplývá rozmanitými druhy vegetace, od tundry až po subtropickou vegetaci, od velmi studeného Grónska a Aljašku až k vyhlášené, prosluněné Floridě či Jižní Kalifornii. Na území Severní Ameriky se nachází majestátná horská pásma, prérie, pouště, husté lesy i moderní velkoměsta. Na Aljašce se tyčí majestátná nejvyšší hora Severní Ameriky - Mt. McKinley ( 6.194 m n.m.). Můžete zde obdivovat i řadu dalších přírodních krás jakými jsou Grand Kaňon, Údolí smrti, Yellowstonský národní park, Niagarské vodopády nebo třeba členité pobřeží Kanady s mnoha fjordy. Za návštěvu jistě stojí i nádherná kanadská jezera. Stejně jako rozmanitost přírodních krás Severní Ameriky je nevyčerpatelná i rozmanitost obyvatelstva způsobená prolínáním národních i etnických kultur při osidlování kontinentu. Severní Americe vtisklo neopakovatelný ráz osídlování území evropskými přistěhovalci, významný vliv měla kultura otroků přivezených Afriky i tradiční kultura původních obyvatel - severoamerických indiánů. Vznikla neuvěřitelná směsice obyvatel různých národností a kultur. Spojené státy obývá cca. 258 miliónů obyvatel, Kanadu cca. 31 miliónů (rozkládá se na větší rozloze). Severní Amerika nabízí nejen přírodní krásy, ale také možnost navštívit významné světové metropole. K největším z nich patří New York a Los Angeles. Naproti tomu San Francisco, Washington, Philadelphia nebo Las Vegas patří k nejnavštěvovanějším.

Střední Amerika patří územně k Severní Americe, není samostatným kontinentemRozkládá se na jih od Spojených států amerických, se kterými sousedí Mexiko, největší středoamerický stát. Tato hornatá pevnina, která leží mezi Tichým oceánem a Mexickým zálivem má přes cca. 80 miliónů lidí. Leží zde největší město na světě Mexico City s více jak 19 milióny obyvatel. Na úzké šíji podél Mexického zálivu, která spojuje Severní Ameriku s Jižní se nacházejí další státy a také významný a slavný Panamský průplav. K hlavním zdrojům příjmů obyvatelstva patří pěstování kávy a banánů. Vysoká míra kriminality a složitá vnitropolitická situace v některých zdejší státech sice nejsou velkými pobídkami pro rozvoj turistického ruchu, ale řada památek, které připomínají slavné civilizace Aztéků a Mayů, jejichž dávné říše se nacházely právě v oblasti Střední Ameriky, jsou tak velkým lákadlem, že v mnoha středoamerických zemích vládne čilý turistický ruch i přes tato nebezpečí. Za významnými památkami, včetně známých pyramid a zikuratů, přijíždí do Mexika a Guatemaly turisté z celého světa. Dlouhými bělostnými plážemi a nádhernou přírodou láká Kostarika. Ztělesnění exotického snu představují ostrovy v Karibském moři. Zdejší ostrovní státy Nabízí křišťálové moře, korálové útesy, bílé pláže lemované palmami, palmové háje, hotely uprostřed bujné vegetace. Některé ostrovy žijí bohatým společenským životem, jiné klidným životem narušeným jen šploucháním vln a šuměním palem ve větru. Poklidnou a jistě nezapomenutelnou atmosférou v rytmu reggae nabízí Jamajka. Kuba také láká nejen světoznámým Varaderem, ale i působivou starou Havanou. Kousek Francie v Karibiku připomíná Martinik. Díky své nádherné přírodě, patří Střední Amerika zcela jistě k nejpůsobivějším a nepůvabnějším oblastem na světě.

Jižní Amerika zaujímá svoji rozlohou čtvrté místo mezi kontinenty. Její břehy omývají Tichý a Atlantský oceán. Jižní Amerika je proslulá svou nádhernou, divokou přírodou a nejrozsáhlejšími deštnými pralesy na světě. Obrovská horská pásma nejmladšího pohoří na světě - And, ale i rozsáhlé úrodné roviny, pampy nebo suché pouště. Ekologický poklad je ukryt v povodí slavné řeky Amazonky. Jsou jim deštné pralesy s více než 30.000 druhy rostlin. Tyto pralesy ovlivňují celosvětové klima a bez jejich funkce by nebyl možný život na Zemi tak, jak jej známe. Proto celý svět sleduje jejich osud a vede boj o jejich záchranu. Jižní Amerika patří k významným vulkanickým oblastem. Leží zde nejvyšší činná sopka na světě Ojos del Salado (6.872 m). Proslavené jsou světové metropole Rio de Janeiro a Sao Paulo v Brazílii a Buenos Aires v Argentině. Brazílie a Argentina jsou největšími státy této oblasti. Turistickým lákadlem je kultura původních indiánských obyvatel se zajímavými stále přetrvávajícími tradicemi - typické oděvy, jazyk, hudba. Jelikož byl tento kontinent zkolonizován Portugalci a Španěly, je zdejším úředním jazykem španělština a portugalština. Stále větší pozornost turistů přitahuje nádherná příroda. Nejnavštěvovanější zemí je Brazílie, která kromě množství historických a přírodních zajímavostí (včetně amazonského pralesa), nabízí zábavu v proslulých metropolích. Také Argentinu, Bolívii, Chile či Peru, si turisté v posledních letech velmi oblíbili a míří do těchto zemí čím dál více turistů za poznáním, což se zpětně projevuje v lepší nabídce turistickém servisu v těchto oblastech.