main1

Alžírsko - pouští zakryté kulturní dědictví

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Alžírsko, oficiálním názvem „Alžírská demokratická a lidová republika“, s rozlohou 2.381.741 km2, je státem v severní Africe, jehož severní pobřeží, dlouhé 998 km, je omýváno Středozemním mořem. Jeho sousedy jsou na severovýchodě Tunisko, na východě Libye, na jihu Niger, na jihozápadě Mali a Mauretánie, na západě s Marokem. Hlavním městem země je Alžír. Úředním jazykem je arabština. Státním náboženstvím je sunitský islám. Obyvatelstvo je tvořeno z 59% alžírskými Araby, z 26% Berbery a z 15% Beduíny a Tuarégy. Takřka 2/5 všech obyvatel je negramotných.

Území Alžírska bylo již v 11.století př.n.l. obýváno Féničany. V průběhu 1. století př.n.l. přišli na území dnešního Alžírska předci Berberů. Následně Římané, vandalové a Byzantinci. V 16. století bylo území připojeno k Osmanské říše. V této době bylo Alžírsko útočištěm korzárů, kteří zde měli základnu. Od roku 1847 bylo Alžírsko pod nadvládou Francie a na území Alžírska se přistěhovali tisíce kolonistů. Tito kolonisté evropského původu byli právoplatnými francouzskými občany, většinové obyvatelstvo -alžírští muslimové však neměli právo na francouzské občanství a neměli volební právo. Ve 20.století probíhalo mnoho bouří a povstání a skrytých válek proti kolonistům a roku 1962 odešla většina francouzů evropského původu ze země zpět do Francie a Alžírsko vyhlásilo nezávislost. V roce 1991 vyhrála volby v zemi Islámská fronta spásy fundamentalistických muslimů, následoval vojenský převrat. Tato strana vyzvala všechny cizince v zemi, aby ji opustili a následně rozpoutala krvavé masakry proti nim. V roce 1996 byla více jak ¾ obyvatelstva schválena ústavní reforma, která zakazuje náboženské strany a posiluje úlohu prezidenta. Nová ústava zakotvila islám jako státní náboženství a arabskou a berberskou národnost jako základ státu. Literární díla jsou od té doby vydávána jak ve francouzštině a arabštině, tak v různých berberských dialektech. Alžírsko se dělí na tři kulturní oblasti: sever s hlavním městem Alžír, západ s městy Oran a Constantine, oblast Sahary. Cestování mezi jednotlivými oblastmi je doporučováno pouze letecky. Páteří hospodářství je těžba a zpracování ropy, zemního plynu a forsfátů.

Povrch země tvoří poušť Sahara s pohořím Ahaggar a Tassili, dosahujícím výšek kolem 3.000 m, na jihu území, na severu oddělují Saharu od Středozemního moře dvahorské hřebeny Atlasu, táhnoucí se od východu na západ. Mezi pohořím Velký Atlas a Malý Atlas se ve výšce cca 1.200 m rozprostárá plošina se slanými jezery. Na 80% území Alžírska se nenachází žádná vegetace. Pouze v oblasti Kabylie, východně od hlavního města Alžír se nachází souvislý lesní porost. Poušť Sahara se rozprostírá na ¾ území Alžírska. Poušť se skládá z oblastí písečných, štěrkových a kamenných. V Alžírsku se nachází mnoho památek, které jsou na seznamu světového dědictví UNESCO.

Pobřežní oblast se vyznačuje středomořským podnebím, v oblasti pohoří Atlas je typické kontinentální klima s horkým létem a studenou zimou. Na jihu země na poušti Sahara vládne suché a horké pouštní počasí s vysokými teplotními rozdíly mezi dnem a nocí.

Tipasa

Ruiny antického města, dávného obchodního střediska Féničanů a následně Římanů a Byzantinců, které jsou na seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1982. Naleznete zde ruiny fénické, římské, raně křesťanské a byzantské kultury.

Kašbach

Kašbach je unikátní islámské město. Kdysi střežilo obchodní cesty Carthaga. Dnes zde převažují mešity a paláce v otmanském stylu. Je na seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1992.

Tassili n´Ajjer

Prehistorické skalní malby na náhorní planině Sahary. Jsou na seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1982.

Údolí M´Zab

Údolí, v němž se dochovala řada opevněných měst z 11.století. Je na seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1982.