main1

Etiopie

  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.
  • : Function ereg() is deprecated in /mnt/swraid/data/k/kvalitni-dovolena.cz/www/includes/file.inc on line 895.

Etiopie, původním názvem Habeš, oficiálním názvem „Etiopská federální demokratická republika“, s rozlohou 1.127.127 km2, leží na východě afrického kontinentu, na Somálském poloostrově zvaném Africký roh. Etiopie je vnitrozemský stát. Jejími sousedy jsou na východě Somálsko, na jihu Keňa, na západě Súdán a na severu s Eritrea a Džibutsko. Etiopie je státním zřízením prezidentskou republikou. Úředním jazykem je amharština. Hlavním městem země je město Addis Abeba. Etiopie se člení na 9 svazových států a 2 samostatná města : Tigray, Afar, Amhara, Oromia, Somali, Benishangul-Gumaz, Southern Nations, Gambella, Harar, Addis Abeba, Dire Dawa. Název Etiopie byl tomuto území dán původní řeckou kulturou, která tímto názvem označovala území na jih od Egypta. Na území Etiopie se nachází menší ložiska zlata a vápence, přesto země patří mezi nejchudší země světa.

Území dnešní Etiopie patří mezi území světa s nejtarším lidským osídlením. Na území dnešní Etiopie se patrně vyvinul Homo Sapiens. V 5.století př.n.l. se na tomto území nacházel stát D´mt, na jehož základech pak v 1. století př.n.l.vznikla Aksúmská říše, kde se v roce 333 n.l. stalo pravoslavné křesťanství státním náboženstvím. Etiopští králové vládli z tzv. velkých tábořišť. V 16. století napadli království muslimové z Adalského sultanátu. Do boje se však vložili Portugalci, kteří armádu sultanátu porazili a Adalský sultanát nedlouho na to zanikl. Území Etiopie se sjednotlilo pod názvem Etiopské císařství, které trvalo, vyjma pětileté přestávky italské okupace 1936-41, do roku 1974, kdy byl císař sesazen revolucí a v zemi byl nastolen vojenský socialistický režim. V letech 1977-8 proběhla etiopsko – somálská válka, Etiopii se však povedlo díky vojenské pomoci SSSR a Kuby útočníky vytlačit ze svého území. V roce 1991 se zhroutil vojenský socialistický režim a na základě toho se roku 1993 od Etiopie odtrhla Eritrea. Společná hranice mezi těmito dvěma státy je do dnešního dne místem ozbrojených střetů. V roce 1994 se stala Etiopie federální demokratickou republikou, kde má zákonodárnou moc parlament, který volí prezidenta.

Obyvatelstvo je složena z mnoha etnických skupin. Nejpočetnější etnika jsou Amharové, Tigrejci a Oromové. Dalšími méně početnými etniky jsou Sidamové, Šankelové, Somálci, Afarové a Guragové. Nejrozšířenějším náboženstvím je etiopská křesťanská ortodoxní církev Tewahedo, k níž se hlásí 51% obyvatelstva. 11% populace vyznává křesťanství, 32% islám a 6% obyvatelstva se hlásí k animismu. 80% populace je zaměstnáno v zemědělství. Veškerou půdu vlastní stát, který ji pronajímá. Většinový příjem země pochází z vývozu kávy.

Povrch Etiopie je převážně hornatý, na většině území se rozkládá Etiopská vysočina, která je předělena Etiopským příkopem. V Etiopské plošině se nachází jezero Tana. Nejvyšší horou země je Ras Dashen Terara (4.620 m). Východ tohoto území tvoří Afarská nížina a Somálská tabule. Pěstuje se zde káva, luštěniny a olejnatá semena. Na území Ugandy se nacházejí národní parky, a to Simien Mountains National Park, Awash National Park a Nechisar National Park.

Jezero Tana

Jezero Tana, s rozlohou 3.100 m, leží v Etiopii, v Etiopské plošině v nadmořské výšce 1.830 m, v tektonické kotlině, která je uzavřena lávou. Jezero je 75 km dlouhé a 70 km široké, s maximální hloubkou 70 m. Součástí jezera je mnoho ostrovů, z nichž největší je ostrov Daga. Z jezera odtéká Modrý Nil.

Lalibela

Lalibela, původním názvem Roha, byla ve 12.století královským městem dynastie Zagwe. Dnes je to malá vesnice v horách v Etiopii, vzdálená cca 350 km od hlavního města Addis Abeba. Nachází se zde unikátní skalní chrámy, labyrinty chodeb, tunelů, budov a kostelů ze 12.- 13.století, z nichž většina vznikla za vlády krále Lalibely. Komplex Lalibela je od roku 1978 na seznamu světového dědictví UNESCO.

Simien National Park

Národní park se vzácnou faunou umístěný na náhorní plošině je od roku 1978 na seznamu světového dědictví UNESCO.

Fasil Ghebbi

Opevněné město – rezidence etiopských panovníků z 16.-17. století je od roku 1979 na seznamu světového dědictví UNESCO.

Aksum

Rozvaliny bývalého hlavního města království Aksum jsou od roku 1980 na seznamu světového dědictví UNESCO.

Awash

Paleontologická naleziště v údolí Awash jsou od roku 1980 na seznamu světového dědictví UNESCO.

Omo

Údolí nálezů kosterních pozůstatků předků člověka patří od roku 1980 na seznam světového dědictví UNESCO.

Tiya

Archeologické naleziště s vykopávkami staré etiopské kultury patří od roku 1980 na seznam světového dědictví UNESCO.

Harrar Jugol

Opevněné historické město, uvnitř opevnění ze 13. – 16. stoeltí se nachází 82 mešit a staveb z 10. století. Čtvrté nejsvětější město islámu patří od roku 2006 na seznam světového dědictví UNESCO.